Krátke správy z domova (24)

Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, slávil 1. novembra zádušnú archijerejskú svätú liturgiu vo svojej rodnej zaniknutej obci Veľká Poľana pri Starinskej priehrade. V kázni vladyka Milan vyzdvihol dôležitosť spomienky na zosnulých, na dôležitosť smrti v živote človeka, ktorá sa v Kristovi stáva začiatkom večného života. Ako upozornil, mnohí predkovia si dokázali nájsť čas na modlitbu, liturgiu a sviatosti, na čo však dnešní ľudia zabúdajú. Po archijerejskej liturgii nasledoval Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a myrovanie. Následne sa prítomní spolu s vladykom presunuli na cintorín na kopci, kde sa medzi ruinami starého chrámu pomodlili panychídu za zosnulých. (R. Fučko)

 

Študent Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom Richard Lendacký si 2. novembra na slávnostnej ceremónii v Bratislave prevzal prestížnu Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE). Na udalosti sa zúčastnil aj princ Edward, najmladší syn britskej kráľovnej Alžbety II. (E. Jaroš)

 

Na hore Zvir slávili 4. a 5. novembra fatimskú sobotu a malú púť. Sobotný program sa začal modlitbou rozjímavého ruženca a svätú liturgiu slávil otec Michal Leščišin, duchovný správca pútnického miesta. Hlavným slúžiteľom svätej liturgie a kazateľom na malej púti bol otec Jozef Urvinitka, rektor Kaplnky Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Jakubanoch. Vo svojej homílii poukázal na dotyk Krista, ktorý na to, aby mohol človeka viesť životom, vyžaduje vieru. (D. Zimovčák)

 

Na základe pozvania predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike pána Igora Rintela sa 6. novembra prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ zúčastnil na konferencii Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku v Ortodoxnej synagóge v Prešove. Vladyka Ján vystúpil aj s krátkym pozdravným príhovorom, v ktorom spomenul osobu Pavla Petra Gojdiča a pripomenul, že aj on osobne navštívil synagógu a Židov mal vo veľkej úcte a láske, o čom svedčí aj fakt, že životy mnohých zachránil osobne. Vladyka vyzval k vzájomnej inšpirácii duchovnými velikánmi Abrahámom, Mojžišom, Jakubom – Izraelom a inými Božími mužmi viery. V závere svojho pozdravu sa pomodlil za všetky nevinné obete. (ISPA)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *