Veriaci Bratislavskej eparchie navštívili mariánske pútnické miesta západnej Európy