V Bratislave sa uskutočnil 13. ročník medzinárodného ekumenického koncertu