Krátke správy z domova (22)

Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa 10. októbra uskutočnila vedecká konferencia na tému Pastorácia a sprevádzanie rozvedených katolíkov po pápežskej exhortácii Amoris laetitia. V odborných prednáškach pedagogických a vedeckých pracovníkov zo Slovenska, Česka a Poľska sa poukázalo na niektoré zmeny, ktoré vo vzťahu Cirkvi k rozvedeným nastali po vydaní exhortácie.

 

Na eparchiálnom úrade v Košiciach sa 10. októbra uskutočnil metodický seminár pre katechétov Košickej eparchie na tému Exegéza biblických kníh – Kniha Genezis a Evanjelium podľa sv. Marka, ktoré predstavil sekretár a hovorca košického eparchu otec Róbert Jáger. V závere katechéti diskutovali s košickým eparchom vladykom Milanom Chauturom CSsR o súčasných problémoch učiteľstva. (DKÚ KE)

 

V priestoroch košického eparchiálneho úradu sa 12. októbra konal kňazský deň Košickej eparchie na tému Zrozumiteľnosť ohlasovania evanjelia z katechetického, biblického i formálneho aspektu. Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, upozornil na dôležitosť obsahovej i formálnej stránky kázne. Prednášky hostí Mons. Mariána Bublinca, vikára pre katechézu a novú evanjelizáciu Banskobystrickej diecézy, otca Róberta Jágera, sekretára a hovorcu košického eparchu, a doktoranda Akadémie umení v Banskej Bystrici Marka Rozkoša, zakončili pastoračné oznamy. (TS KE)

 

Pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení putovali 12. októbra žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja z Trebišova k zázračnej ikone Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Na pútnickom mieste slávili svätú liturgiu a po spoločnom občerstvení vyšli na Viniansky hrad. (CZŠ sv. Juraja)

 

Z iniciatívy starostky obce Brežany Márie Gumanovej si 13. októbra veriaci modlitbou posvätného ruženca a svätou liturgiou, ktorej spev viedli kantorky z farnosti Miklušovce, pripomenuli 100. výročie fatimských zjavení. Následne 15. októbra veriaci oslávili patróna chrámu sv. evanjelistu Lukáša odpustovou svätou liturgiou, ktorú spevom sprevádzal ženský zbor z Klenova pod vedením Márie Múdrej. Obe liturgie slávil správca farnosti Klenov otec Patrik Palčo. (– sg)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *