Krátke správy z domova (22)

Vo farnosti Poprad sa 24. septembra konal farský deň, počas ktorého bol okrem modlitieb a priateľských rozhovorov predstavený pastoračný plán na nasledujúce roky. Deti čakal bohatý program, na ktorého príprave sa podieľali sestry služobnice. (A. Chovanová SNPM)

 

Kňazi Prešovskej archieparchie sa spolu s prešovským arcibiskupom metropolitom vladykom Jánom Babjakom SJ stretli 26. septembra na kňazskom dni v Ľutine. Program sa začal svätou liturgiou v bazilike minor, pri ktorej vladyka Ján kňazov povzbudil k mariánskej úcte. Následne si kňazi mohli okrem dôležitých pastoračných oznamov a vladykových slov usmernenia vypočuť prednášku lekárky Márie Onuškovej o správnej životospráve. (ISPA)

 

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove slávila 29. septembra svätá liturgia s modlitbou Otče náš v nemeckom jazyku. Cieľom školy je tiež zaviesť čítania, spevy a modlitby v jazykoch vyučovaných v škole. (J. Partilová)

 

V Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli sa 29. septembra – 1. októbra uskutočnilo prvé stretnutie ďalšieho ročníka Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka. Účastníci spoznávali vlastnú hriešnosť i Božiu lásku a učili sa budovať vzťah s Bohom. (P. Maľarčík)

 

Diecézny katechetický úrad v Prešove v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom regionálneho pracoviska v Prešove pripravil 3. októbra pre katechétov seminár venovaný knihám najbližšej biblickej súťaže a olympiády pod spoločnou témou Poslušnosť Božiemu hlasu. Po svätej liturgii predstavil v priestoroch Metodicko-pedagogického centra otec Jozef Zorvan Knihu Genezis a Evanjelium podľa sv. Marka. (P. Cap)

 

V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávil 7. októbra prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ ďakovnú svätú liturgiu za 25 rokov rehoľného života, ktoré si pripomenulo sedem rehoľných sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Vladyka Ján ich v homílii povzbudil k zaľúbenosti do Krista a k pokornej službe. Jubilantkám zagratulovala aj sestra Petra Sičáková, provinciálna predstavená. (ISPA)

 

V obci Krivé, filiálke farnosti Kružlov, sa 8. októbra pri príležitosti sviatku svätého apoštola a evanjelistu Lukáša konala odpustová slávnosť vysielaná v priamom prenose RTVS. Svätú liturgiu slávil prešovský protosynkel Mons. Ľubomír Petrík. V homílii o vzkriesení naimského mládenca zdôraznil, že Kristus má moc zvíťaziť nad smrťou každého človeka. (P. Vasiľ)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *