Cirkevná škola sv. Jozafáta putovala k hrobu svojho patróna