Krátke správy zo sveta (22)

Svätý Otec František sa 26. septembra stretol s pravoslávnym arcibiskupom Hilarionom Alfejevom, predsedom oddelenia pre zahraničné cirkevné záležitosti Moskovského patriarchátu. Ide o ďalšie priateľské stretnutie, ktoré je súčasťou ekumenických snáh Katolíckej cirkvi vo vzťahu s Ruskou pravoslávnou cirkvou.

 

V Minsku od 27. septembra do 1. októbra zasadala Rada európskych biskupských konferencií. Slovensko zastupoval Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Témou stretnutia bola pripravovaná biskupská synoda o mladých a aktuálna situácia v Európe.

 

Počas Národnej svätováclavskej púte slávil 28. septembra ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowic svätú omšu na Mariánskom námestí v Starej Boleslavi. Homíliu predniesol pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Česká biskupská konferencia udelila pamätnú medailu Kongregácii milosrdných sestier sv. Karola Boromejského, ktorá si tento rok pripomína 180 rokov od príchodu do Prahy.

 

V Ľvove sa 24. – 30. septembra uskutočnil kurz duchovnosti redemptoristov pre slovanské jednotky Poliakov, Ukrajincov, Slovákov a Rusínov. Viedol ho riaditeľ centra duchovnosti v Ríme otec Peter Chyla CSsR a otec Sylwester Cabala CSsR z Lubaszowej. (M. Lukačik CSsR)

 

Svätý Otec František vymenoval 4. októbra deväť nových členov Kongregácie pre evanjelizáciu národov, medzi ktorých bol zaradený aj bývalý apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.

 

Poľskí veriaci sa 7. októbra spojili pozdĺž hraníc krajiny v modlitbe ruženca obetujúc ju za poľské rodiny, konverziu Poliakov i za mier vo svete. Udalosť je spojená s fatimským zjavením a Máriinou výzvou k modlitbe a pokániu. (TK ČBK)

 

Pri príležitosti 100. výročia založenia Kongregácie pre východné cirkvi sa Svätý Otec František stretol 9. októbra s patriarchami a vyššími arcibiskupmi východných cirkví, ktorí sa zúčastnili na plenárnom zasadnutí kongregácie. Gréckokatolícku cirkev na Slovensku zastupoval prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ. Počas stretnutia Svätý Otec požiadal patriarchov a metropolitov o spoluprácu pri výbere vhodných kandidátov na biskupskú službu. (RV)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *