V Michalovciach sa konala odpustová slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku

V Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach sa 25. – 27. augusta uskutočnila odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku blahoslaveného hieromučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR. Sobotnú archijerejskú svätú liturgiu slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR za účasti arcibiskupa a sekretára Kongregácie pre východné cirkvi vladyku Cyrila Vasiľa SJ, ktorý bol hlavným celebrantom a kazateľom nedeľnej svätej liturgie.

Odpustový program sa začal krátkou duchovnou obnovou v piatok Molebenom k blaženému Metodovi a svätou liturgiou, ktorej hlavným celebrantom bol otec Jaroslav Štelbaský CSsR.

V sobotu odpust pokračoval modlitbou posvätného ruženca a veľkou večierňou s lítiou. Nasledoval Moleben k bl. Metodovi s prednesením prosieb a poďakovaní za ľud. Počas molebenu boli privítaní účastníci 5. ročníka púte k relikviám bl. Metoda, ktorí putovali z Nižného Hrabovca. Vrcholom sobotného programu bola archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur za prítomnosti vyše dvoch desiatok kňazov. V homílii vladyka Milan predstavil vzťah súčasného človeka k práci, ktorý nestojí na hľadisku spoločného dobra, ale iba na ziskuchtivosti a lenivosti. Za príklad dobrého robotníka dal vladyka bl. Metoda, ktorý priniesol osoh nielen Bohu, ale tiež ľuďom, medzi ktorými pôsobil. Takto povzbudil k usilovnosti a horlivosti v duchovnom živote aj v prirodzenom živote, lebo len tak možno dosiahnuť vytýčené ciele. Po svätej liturgii nasledovali modlitby za uzdravenie s pomazaním posväteným olejom.

Nedeľný program sa začal utierňou a svätou liturgiou s myrovaním, ktorú slávil otec Jozef Troja CSsR. Nasledoval Akatist k Matke ustavičnej pomoci, ktorý viedol otec Tomáš Smoleňák CSsR. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Cyril Vasiľ, ktorý v kázni opísal osobu bl. Metoda a jeho ťažký osud vo väzeniach, pričom sa zameral na aspekt odpustenia aj tým, ktorí si to nezaslúžia, ako to urobil bl. Metod.

Odpustová slávnosť sa zakončila popoludní, keď sa nielen rodiny s deťmi, ale aj iní veriaci zišli v chráme na Akatiste požehnania rodín a agapé v kláštornej záhrade. (J. Troja CSsR)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *