Krátke správy z domova (18)

Prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ slávil 22. júla archijerejskú svätú liturgiu na archieparchiálnom odpuste v Ruských Pekľanoch, v rodisku blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča.:: V úvode vladyka Ján posvätil zlatý kríž a slávnostne ho odovzdal farárovi farnosti Prešov-Sekčov otcovi Rastislavovi Bakovi, novému protopresbyterovi Prešovského protopresbyterátu. V homílii protosynkel Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomír Petrík pripomenul veriacim, že v slávení svätej liturgie – v Božom slove a v Božom tele a krvi – môže kresťan nachádzať milosť, aby dokázal naplniť svoj život láskou podobne, ako to robil blažený Pavel Peter Gojdič. V závere slávnosti vladyka Ján poďakoval veriacim za organizáciu odpustovej slávnosti a za nádherný spev miešanému speváckemu zboru Hlahol pod vedením dirigenta Tibora Krenického z farnosti Prešov-Sídlisko 3. (ISPA)

 

V Sečovskej Polianke sa 23. júla uskutočnil prešovský archieparchiálny odpust za účasti protosynkela Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomíra Petríka,:: ktorý v homílii veriacich povzbudil k pravému kresťanskému životu prežívanému v dôvere Bohu. Svätú liturgiu spevom sprevádzal zbor veriacich zo Sečovskej Polianky. Na slávnosť sa farnosť pripravovala duchovnou obnovou, ktorú viedol rodák otec Slavomír Pálfi, sabinovský protopresbyter, a redemptorista otec Jozef Jurčenko CSsR. Počas duchovnej obnovy boli v chráme prítomné ostatky blahoslaveného hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. (M. Dargaj)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *