Krátke správy z domova (18)

V Šašovej sa 8. júla konala prezentácia knihy Šašová a jej zázračná ikona, ktorej autorom je otec František Dancák.:: Po Molebene k Presvätej Bohorodičke pred milostivou ikonou, modlitbou a pokropením svätenou vodou knižku požehnal otec Kamil Fech. V závere autor knihy vysvetlil, že motívom k napísaniu ďalšej publikácie o tejto malej dedinke boli nové fakty o milostivej ikone z archívnych záznamov v Jágri a túžba o zviditeľnenie tohto najstaršieho mariánskeho pútnického miesta gréckokatolíkov na Slovensku. (K. Maňková)

 

V dedinke Tajov neďaleko Banskej Bystrice sa 9. – 14. júla konal siedmy ročník letného tábora Bratislavskej eparchie LET 2017.:: Vyše deväťdesiatim deťom a mladým sa venovalo viacero animátorov, medzi nimi aj traja bohoslovci Bratislavskej eparchie. Tábor navštívil aj bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák, ktorý pre deti slávil archijerejskú liturgiu a prihovoril sa im v homílii. Témou tábora bol chválospev Magnifikatu: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ a slová sv. Pavla z Listu Filipanom: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ Súčasťou bohatého programu bola každodenná modlitba a slávenie svätej liturgie, biblická a liturgická katechéza, práca v skupinkách a rôzne voľnočasové a športové aktivity. (I. Cingeľ; foto: D. Šimková)

 

Veriaci Maďarského protopresbyterátu sa 15. a 16. júla zišli, aby si na eparchiálnej odpustovej slávnosti vo Veľkých Kapušanoch uctili pamiatku blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča.:: Sobotnú svätú liturgiu slávil a v homílii sa prihovoril sekretár košického eparchu otec Róbert Jáger. Slávnostnú svätú liturgiu v nedeľu slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR. Vo svojej kázni poukázal na rôzne ponuky tohto sveta, ktorými sa človek chce vyhnúť utrpeniu, ale ako zdôraznil, utrpenie má veľký význam na ceste človeka k Bohu, čoho príkladom bol aj blahoslavený hieromučeník Pavol Peter Gojdič. Ako vladyka poznamenal, Pavol Peter si vybral utrpenie spojené s vernosťou Bohu na úkor ľahkého života v zapretí viery. Kázeň zakončil prosbou k blahoslavenému biskupovi o príhovor u Najvyššieho za trpezlivosť a silu veriacich žiť život so správnym postojom voči krížu a utrpeniu. (TSKE; foto: D. Dévald)

 

1291.017Na sviatok blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM, prešovského biskupa, 17. júla, slávil prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove svätú liturgiu. Za prítomnosti vladyku Milana Lacha, emeritného aténskeho biskupa Dimitriosa Salachasa, emeritného pražského pomocného biskupa Jána Eugena Kočiša, vladyka otvoril putovnú výstavu pod názvom Boh je láska, milujme ho!, ktorej iniciátorkou a autorkou je Anna Petrík Nagyová.:: Výstava na prelome júla a augusta poputuje na horu Zvir v Litmanovej a na ďalšie miesta archieparchie. Začína bezprostrednú prípravu na slávenie 200. výročia vzniku Prešovskej eparchie, ktoré si Gréckokatolícka cirkev pripomenie na budúci rok. Po svätej liturgii si prítomní vypočuli dramatické pásmo o hieromučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, napísané a natočené k tejto výstave. (ISPA)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *