Novokňazi a ich prvé kroky

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Mesiac jún môžeme nazvať mesiacom novokňazov a mesiac júl mesiacom ich prvých kňazských krôčikov v pastoračnej službe. Teória z teologických štúdií a zo seminárnej výchovy je vymenená za prax. Začala sa radosť zo slávenia svätých božských liturgii, keď si priamo každý kňaz uvedomuje veľkosť prijatých darov pri kňazskej vysviacke. Tajomná premena chleba a vína na najsvätejšie telo a krv Ježiša Krista zaiste nenechá žiadneho novokňaza ľahostajným. Doteraz toto premenenie uskutočňovali ich predstavení v seminári, principáli vo farnostiach, kňazi a biskupi. Teraz sa uskutočňuje na ich slová, ktoré vyslovujú pri premenení. Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorého zvolávajú na oltár, rozdávajú ako pokrm pre dušu svojim veriacim i sami sa ním živia. Sú to úžasne silné zážitky.
Lenže každý novokňaz musí zatiahnuť na hlbinu, musí si vybudovať so svojím Majstrom osobný, hlboký vzťah. A to najmä cez zbožné slávenie eucharistie, cez modlitbu, rozjímanie, čítanie Božieho slova, ale aj cez svedomitú a zodpovednú každodennú kňazskú službu.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia je akýmsi barometrom hlbokého vzťahu s Ježišom Kristom, so živým Bohom, ktorého meno je Milosrdenstvo. Tak ho nazýva Svätý Otec František. Človeka najviac trápi hriech, ktorý otravuje náš život, kradne nám úprimnú radosť z každého dobra. Diabol je otec lží, padlý anjel a vie, ako na nás, čo sa mu často aj darí. Hoci dnešný človek využíva rôzne materiálne vymoženosti, túži po tom, aby sa zbavil hriechu. Preto vyhľadáva sviatosť zmierenia, lepšie povedané, zatúži po nej, keď vidí, že kňaz je k dispozícii, že sa v spovednici neponáhľa, že dáva dostatočný priestor veriacim, aby mu otvorili svoje srdcia a vyznali svoje hriechy.
Chvalabohu sa v našej cirkvi ešte pravidelne spovedá pred prvým piatkom a máme už aj miesta, kde sa veriaci môžu kedykoľvek v priebehu dňa vyspovedať. To oceňujú mnohí. Tu novokňazi i všetci kňazi zažívajú ďalší z nezaslúžených darov, že na ich slovo rozhrešenia sú ľuďom odpustené hriechy. Preto každý kňaz už od novokňazských čias nielen vysluhuje sviatosť zmierenia veriacim, ale aj sám z nej pravidelne čerpá potrebnú milosť. To nás kňazov vedie k pravej pokore.
Svätý Otec František hovorí: „Ježiš neponižuje cudzoložnú ženu, nehovorí jej: ,Čo si to urobila? Kedy si to urobila? S kým si to urobila?‘ Naopak, hovorí jej: ,Choď, choď a teraz už nehreš.‘ Veľké je Božie milosrdenstvo, odpúšťa nám pohladením.“ Bratia novokňazi, podobajte sa aj pri tejto sviatosti Ježišovi Kristovi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *