Záhrada Bohorodičky

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Milí čitatelia metropolitného časopisu Slovo, chcem vás pozvať na návštevu Záhrady Bohorodičky, ktorá vznikla v areáli baziliky minor v Ľutine. Záhrada ponúka jedinečný zážitok. Na jednom mieste sa tu nachádzajú kópie gréckokatolíckych mariánskych ikon z pútnických miest na Slovensku i v susedných krajinách.
V Záhrade Bohorodičky je postavených osem dvojitých kaplniek s ikonami a krátkou históriou ikony či pôvodného pútnického miesta. Nachádzajú sa tu známe slovenské gréckokatolícke ikony z Krásneho Brodu, Klokočova, Šašovej, Rafajoviec, Litmanovej, Dlhého Klčova a Oľšavice. Samozrejmosťou sú aj domáce ikony z Ľutiny – slovenská Bohorodička a Matka jednoty. Okrem ikony Matky ustavičnej pomoci na tomto mieste nájdete aj ikonu Sedembolestnej, patrónky Slovenska, a z okolitých krajín aj ikonu Dvere milosrdenstva z Poľska, Mukačevskú Bohorodička z Ukrajiny, Máriopócsku z Maďarska či Matku jednoty z Česka. Dokonca je tu aj Sufanijská (Kazanská) Bohorodička zo Sýrie.
V dvoch obojstranných kaplnkách postavených nad potôčikom sú umiestnené ikony všetkých dvadsiatich ružencových tajomstiev štyroch posvätných ružencov. Práve kaplnky s tajomstvami ruženca boli prvou myšlienkou, ktorá sa na mieste pôvodných budov JRD v Ľutine mala realizovať. Vznikla by tak klasická ružencová záhrada, kde by sa pútnici mohli stíšiť a v pokoji sa rozjímavo pomodliť posvätný ruženec. V roku 2014 sa uprostred plánovanej záhrady vymuroval potôčik, aby zvlhčoval okolitý priestor, a chodníky po jeho oboch stranách. Túto myšlienku pozmenila mystička Myrna Nazzourová zo sýrskeho Damasku, ktorá v roku 2016 podarovala tomuto pútnickému miestu ikonu Sufanijskej Presvätej Bohorodičky.
Tak vznikla myšlienka zhromaždiť na jednom mieste v areáli baziliky minor kópie všetkých mariánskych ikon z gréckokatolíckych pútnických miest z Prešovskej metropolie sui iuris a postaviť pre ne kaplnky. Podobne sú tu postavené zmenšené kópie drevených chrámov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Od myšlienky k realizácii neuplynul ani rok, preto ešte niektoré ikony nie sú dokončené. Dominantou záhrady bude päťmetrový gréckokatolícky kríž.
Od 1. júla 2017, ktorý je dňom posviacky Záhrady Bohorodičky, tu môžete duchovne pookriať a načerpať silu svedčiť vlastným životom o Bohu tak ako naša nebeská Matka. Verím, že ani táto nová časť areálu okolo ľutinskej baziliky nebude iba atrakciou, ale naozaj miestom modlitby a obrátenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *