Prví novokňazi Košickej eparchie si pripomenuli dvadsiate výročie kňazstva