Krátke správy z domova (15)

Záver skautského roka Zboru bl. biskupa Vasiľa Hopka z Prešova:: sa konal 16. – 18. júna na mariánskej hore v Ľutine, kde i napriek daždivému počasiu mohli vodkyne a skauti zažiť príjemné chvíle so svojimi priateľmi počas aktivít pod vedením Heleny Pavlíkovej. Božské liturgie im v týchto dňoch slávili vladyka Milan Lach SJ a otec Peter Borza, ktorí ich povzbudili v službe k blížnemu a v odvahe nasledovať Ježiša Krista. (-hp)

 

Gréckokatolícki veriaci na sídlisku Košice-Západ 25. júna odpustovou slávnosťou oslávili 20. výročie farnosti.:: Hlavným celebrantom archijerejskej svätej liturgie bol košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR. V homílii poukázal na motiváciu apoštolov, ktorá ich viedla k mučeníckej smrti za Krista. Upozornil, že motiváciou, ktorá by mala byť vlastná každému kresťanovi, je túžba dosiahnuť večný život. Prameňom je osobná skúsenosť so živým Kristom prežívaná vo viere, modlitbe a liturgickom slávení. Božskú liturgiu spevom sprevádzal miestny mládežnícky zbor. Na záver sa miestny farár a košický protopresbyter Jozef Miňo poďakoval vladykovi za zriadenie farnosti i za jeho návštevu. (Miroslav Házy)

 

Na sviatok sv. Petra a Pavla, patrónov Bratislavskej eparchie, sa 29. júna konala v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave odpustová svätá liturgia,:: ktorú slávil protosynkel otec Vladimír Skyba spolu s viacerými kňazmi. Liturgické slávenie spevom skrášlil katedrálny zbor Chryzostomos. V rámci agapé prítomní zablahoželali vladykovi Petrovi k meninám. V čase liturgického slávenia sa vladyka zúčastnil na privítaní nového apoštolského nuncia Mons. Giacoma Guida Ottonella na apoštolskej nunciatúre v Bratislave.
(-sg)

Mariánski ctitelia sa 1. júla stretli na fatimskej sobote v Klokočove:: aj napriek nepriaznivému počasiu. Svätú liturgiu celebroval košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR za spevu zborov Michalovského protopresbyterátu. V kázni poukázal na krehkosť človeka, ktorú sa snaží diabol zneužiť, aby ho zviedol z dobrej cesty. Zdôraznil aj fatimskú výzvu, aby sa veriaci modlili za milosť zotrvania v dobrom. Na záver sa pod kópiou zázračnej ikony vladyka pomodlil Moleben k Bohorodičke. (Richard Fučko)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *