Sto rokov fatimských zjavení

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak, SJ) Celý katolícky svet prežíva tento rok veľké jubileum fatimských zjavení. Mnoho veriacich z každého kúta zeme putuje do Fatimy, aby sa osobne poďakovali Božej Matke za jej dobrotu a starostlivosť, ktorú prejavuje každému z nás i celému ľudskému pokoleniu.
Posolstvo Božej Matky o pokání, modlitbe ruženca a o prvých sobotách v mesiaci neprijalo ľudstvo pohotovo. I so zasvätením Ruska pápežom a ostatnými katolíckymi biskupmi sveta sa dlho otáľalo, a tak sa naplnila hrozná predpoveď Panny Márie o ďalšej ničivej vojne, ktorú poznáme ako druhá svetová vojna. Panna Mária nás varovala pred vojnou. Nemusela prísť, keby ľudia prijali jej varovné slová vážne. Vojna priniesla mnoho miliónov obetí a veľa utrpenia.
Slová Panny Márie trom malým pastierikom vo Fatime sú stále aktuálne. Aj po sto rokoch od jej zjavenia. Každý kresťan by sa mal oboznámiť s jej posolstvom a zamyslieť sa, ako odpovedať na výzvu nebeskej Matky. Najlepšou odpoveďou je splniť jej požiadavky: pokánie, modlitba ruženca a fatimské soboty.
Prešovská archieparchia berie vážne slová Božej Matky. Vďaka Bohu, naprieč celým arcibiskupstvom sa veriaci modlia ruženec a slávia fatimské soboty, ktoré sa stali veľmi obľúbené. Do baziliky v Ľutine každú prvú sobotu putujú kňazi z jednotlivých dekanátov so svojimi veriacimi podľa vopred určeného termínu. Pravidelné mesačné sväté spovede nás vedú k pokániu a k zbavovaniu sa hriechov.
V tomto jubilejnom roku sa po duchovnej príprave vo farnostiach uskutoční zasvätenie biskupov, kňazov, rehoľníkov a veriacich Prešovskej archieparchie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Centrálne sa uskutoční 25. júna počas Púte rodín v bazilike minor v Ľutine pri archijerejskej svätej liturgii. Kňazi vykonajú v ten istý deň zasvätenie vo svojich farnostiach.
Týmto aktom zasvätenia a odovzdania sa Božej Matke počítame s jej ochranou a pomocou najmä v našich rodinách. Božiu Matku prosíme, aby boli súdržné, pevné v láske a vernosti. Aby diabol nemal priestor rozbíjať a ničiť ich šťastie.
Chceme prosiť Božiu Matku aj o to, aby boli rodiny otvorené životu, lebo Boh dáva život, kým jeho protivník ho ničí a zabíja. Žiaľ, o dnešných rodinách, ktoré sa uspokoja s jedným či dvoma deťmi, nemožno povedať, že sú otvorené životu. Preto sa už tretí rok po svätých liturgiách modlíme modlitbu Svätého Otca Františka za požehnanie rodín. Verím, že s pomocou Bohorodičky dôjde k duchovnej obnove našich rodín.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *