Konzulta duchovných vzdušných síl NATO pojednávala o rodine profesionálneho vojaka

5. ̶ 9. júna sa uskutočnilo stretnutie Konzulty duchovných vzdušných síl NATO (NATO Air Force Chaplain´s Consultative Committee) vo Vígľaši pri Zvolene. Tohtoročnou témou stretnutia bola rodina profesionálneho vojaka, výzvy a možnosti. Na stretnutí sa zúčastnili zodpovední za duchovnú správu v jednotlivých krajinách NATO, rímskokatolícki, gréckokatolícki, pravoslávni, protestantskí duchovní spolu s rabínmi jednotlivých armád.
Medzi vyžiadané prednášky patrila aj téma Ako môže rodina podporiť profesionálneho vojaka – Katolícka perspektíva (How family could be supportive. Catholic Perspective), ktorú predniesol otec Róbert Jáger, sekretár vladyku Milana Chautura CSsR a hovorca Košickej eparchie. V nej predstavil biblické základy rodinného profilu, rodinných vzťahov, komunikácie spolu s učením postsynodálnej exhortácie Amoris Laetitia Svätého Otca Františka.
Okrem toho zazneli prednášky evanjelického pastora z Ústredia ekumenickej pastoračnej služby nadporučíka Ondreja Rišiana, pravoslávneho kňaza Michalovsko-košickej eparchie Marka Gubika a rabína Michala Kapustina z Bratislavy z Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Všetci prednášajúci dostali pamätnú plaketu stretnutia.
Organizácia bola založená v roku 1952 s cieľom vzájomne lepšie poznať kontext duchovnej práce v jednotlivých armádach, diskutovať a hľadať riešenia a lepšie metódy duchovnej starostlivosti, odpovedať na výzvy, ktoré prinášajú nové situácie. Konzulta sa stretáva raz ročne, vždy v inej krajine. Jej oficiálnym komunikačným jazykom je angličtina. (TSKE)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *