Krátke správy z domova (14)

Dom sv. Anny a Špeciálna základná škola sv. Anny v Starej Ľubovni zorganizovali 7. júna podujatie s názvom Deň otvorených dverí.:: V úvode na domácej pôde privítala hostí vedúca zariadenia Monika Markovičová. Svoj obdiv deťom i zamestnancom vyjadrila poslankyňa NR SR a garantka sociálnych služieb Soňa Gaborčáková. Pozdravné slová svojím príhovorom zakončil riaditeľ špeciálnej základnej školy Ján Rusiňák. Prítomným hosťom na pomyselnom pódiu predviedli žiaci divadielko Ako šlo vajce na vandrovku či predstavenie Farby o potrebe a jedinečnosti každého človeka. Počas dňa mohli návštevníci zažiť atmosféru bežnej prevádzky zariadenia a na chvíľu sa vďaka poskytovaným službám vrátili do školských lavíc, spolu s klientmi si skúsili výrobu darčekov v rámci pracovnej terapie alebo si oddýchli v miestnosti Snoezelen. Záverečnou bodkou bolo vystúpenie sokoliarov. (S. Popovičová)

 

Počas víkendu 9.  ̶  11. júna sa v GMC Bárka Juskova Voľa uskutočnil Bárkafest na tému Premenení a hostil takmer päťsto ľudí:: nadšených pre hudbu, slovo a spoločenstvo. Festival otvorila kapela eSpé a večer ukončila modlitbou chvál skupina F6. Program sobotného dňa tvorila svätá liturgia, vystúpenia kapiel Onezim, Anastasis, Peter Milenky Band, Betel, K:MUSIC, Lamačské chvály a Marana tha. Obohatením Bárkafestu bola katechéza otca Matúša Marcina, exorcistu Košickej eparchie, či slovo otca Jozefa Zorvana. Pozvanie k životu s Kristom zaznelo aj zo slov Petra Liptáka, ktorý spolu s kapelou Nehem ďakoval za sobotný deň modlitbou chvál. Piesne a hudba ľudí z Pastoračného centra pre Rómov v Čičave vyvrcholili nedeľnou svätou liturgiou, ktorej slávnostným slúžiteľom a kazateľom bol otec Martin Mekel, riaditeľ centra. V homílii pozval prítomných k odvahe vyznávať Ježiša a rásť tak vo svätosti. (P. Maľarčík)

 

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 11. júna vysvätil v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sedem diakonov::: Jána Murgaša, Vladimíra Nogu, Tomáša Pecucha, Dominika Petríka, Maroša Sejku, Martina Tkáča a Pavla Vasiľa. V homílii pripomenul blahoslavených mučeníkov Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopka a Metoda Dominika Trčku, ktorých dal za vzor svätosti, a povzbudil svätencov k nasledovaniu ich životných príkladov. „Byť svätým znamená žiť s Bohom, aby on riadil celý môj život.“ Na konci slávnosti sa svätiteľovi aj koncelebrujúcemu emeritnému biskupovi Jánovi Eugenovi Kočišovi, rektorovi kňazského seminára Miroslavovi Dancákovi a prítomným poďakoval Dominik Petrík. (Ľ. Petrík)

 

Už druhú distribúciu potravinových a hygienických balíčkov v rámci operačného programu FEAD (OP FEAD):: v tomto roku realizovala Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s vybranými arcidiecéznymi a diecéznymi charitami 17. mája až 21. júna.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *