Mierový pápež v mierovom Egypte

UDALOSŤ (RV, TK KBS, Michal Pavlišinovič) Svätý Otec František navštívil 28. – 29. apríla Egypt. Išlo o dvojdňovú návštevu tejto arabskej republiky, ktorá bola jeho 18. zahraničnou apoštolskou cestou. Hlava Katolíckej cirkvi tak prijala pozvanie prezidenta Abdala Fattáha Sísího, veľkého imáma univerzity Al-Azhar Ahmada Muhammada Al-Tayyibiho, koptského pravoslávneho patriarchu Tawadrosa II. a egyptských katolíckych biskupov pod vedením koptského katolíckeho patriarchu Ibrahima Isaaca Sidraka.

Lietadlo spoločnosti Alitalia so Svätým Otcom, s jeho sprievodom a novinármi na palube pristálo na medzinárodnom letisku v Káhire o 14.00 h. Odtiaľ sa celý sprievod presunul do prezidentského paláca v historickej štvrti Heliopolis, kde Svätého Otca privítal prezident Abdal Fattáh Sísí.

Na pôde nádhernej univerzity
Nasledovalo stretnutie s veľkým imámom univerzity Al-Azhar šejkom Ahmadom Al-Tayyibom. Názov univerzity s jej mešitou v preklade znamená Nádherná. Je to najvyššia teologická a vzdelávacia inštitúcia sunitského islamu celosvetovo a najstaršia islamská univerzita, s tradíciou 1034 rokov, na ktorej študuje viac ako tristotisíc študentov. Úlohou Al-Azharu je dnes okrem iného aj bdieť nad ortodoxiou hlásania sunitského islamu a univerzita je autoritou v oblasti právnej vedy v rámci sunnitov.
Pred vstupom do veľkej sály Al-Azharu Svätého Otca privítala skupina detí pochádzajúcich zo 60 krajín. V aule zaplnenej náboženskými predstaviteľmi z Egypta i ďalších krajín a reprezentantmi učiteľského zboru domácej univerzity sa najprv ujal slova veľký imám Ahmad Al-Tayyib. Pripomenul spoločnú zodpovednosť náboženstiev za etiku ľudského bratstva, vzájomného porozumenia a milosrdenstva. Po šejkovi Al-Tayyibovi sa prítomným prihovoril Svätý Otec František. Začal arabským pozdravom Al Salamò Alaikum! (Pokoj vám!) Svoj príhovor zameral na nezastupiteľnú úlohu náboženstva pri vytváraní pokoja, pričom jasne poukázal na nezlučiteľnosť pravého náboženstva s násilím. Veľký imám okrem Svätého Otca pozval aj ekumenického patriarchu Konštantínopola Bartolomeja I., koptského pravoslávneho patriarchu Tawadrosa II. či chaldejského katolíckeho patriarchu Louisa Raphaëla I. Saka.
V príhovore Svätý Otec zdôraznil, že skutočný dialóg medzi náboženstvami a kultúrami si vyžaduje vedomie vlastnej identity, otvorenosť k druhým a úprimné úmysly. „Nech vyjde slnko obnoveného bratstva v mene Boha a povstane z tejto zeme, pobozkanej slnkom, úsvit civilizácie pokoja a stretnutia. Nech sa za to prihovára sv. František z Assisi, ktorý pred ôsmimi storočiami prišiel do Egypta a stretol sa so sultánom Malikom al Kamilom,“ a zdôraznil, že náboženstvo nie je problémom, ale súčasťou riešenia dnešných problémov.

Pravá viera a násilie sú nezlučiteľné
Nabitý program pokračoval stretnutím so spoločenskými predstaviteľmi Egypta vo vládnom hoteli Al-Másah. „V tejto zemi sa Boh prejavil, keď ,zjavil svoje meno Mojžišoviʻ na vrchu Sinaj a zveril svojmu ľudu a ľudstvu Božie prikázania. Na egyptskej pôde našla útočisko a pohostenie aj Svätá rodina: Ježiš, Mária a Jozef. Pohostenie, ktorého sa jej dostalo pred dvetisíc rokmi, ostáva v kolektívnej pamäti ľudstva a je prameňom bohatého požehnania, ktoré trvá,“ pripomenul Svätý Otec František význam Egypta pre kresťanské dejiny.
Hlava Katolíckej cirkvi zároveň poukázala na časté násilie späté so „slepou túžbou po moci, obchodovaním so zbraňami, vážnymi sociálnymi problémami a náboženským extrémizmom, ktorý využíva sväté Božie meno na konanie neslýchaných masakrov a nespravodlivostí“.
Osobitnú pozornosť venoval kresťanom žijúcim v Egypte, ktorí musia čeliť násilným útokom. „Máme povinnosť demontovať vražedné myšlienky a extrémistické ideológie, ukazujúc na nezlučiteľnosť medzi pravou vierou a násilím, medzi Bohom a skutkami smrti,“ vyzval Svätý Otec a pripomenul heslo revolúcie z roku 1952: Viera je pre Boha, vlasť je pre všetkých.

Stretnutie troch patriarchov
Nasledovala návšteva koptského pápeža Alexandrie a patriarchu stolca sv. Marka Tawadrosa II., ktorý je hlavou Koptskej pravoslávnej cirkvi. Svätý Otec počas stretnutia pripomenul rozvíjanie ekumenických vzťahov medzi Katolíckou cirkvou a Koptskou pravoslávnou cirkvou počas uplynulých desaťročí, čoho základom bolo spoločné vyhlásenie podpísané v roku 1973. Dôkazom prehlbujúcej spolupráce je zriadenie Národnej rady kresťanských cirkví, ktorá spája kresťanské cirkvi pôsobiace v Egypte.
„Dozrievanie našej ekumenickej cesty je tajomným a výsostne aktuálnym spôsobom podporované aj skutočným a opravdivým ekumenizmom krvi,“ uviedol Svätý Otec, ktorý s patriarchom Tawadrosom II. podpísal dvanásťbodovú deklaráciu, ktorou potvrdili záujem o ďalšie posilňovanie ekumenických vzťahov. Jedným z dôležitých zámerov deklarácie je zrušenie podmienečného krstu pri prestupe z jednej do druhej cirkvi. Svätý Otec podaroval patriarchovi Tawadrosovi sochu sv. Františka v modlitbovom geste a ikonu Božej Matky.
Večer sa Svätý Otec, patriarchovia Tawadros a Bartolomej, ako aj predstavitelia ďalších kresťanských cirkví vybrali do koptskej Katedrály sv. Petra a Pavla, aby sa modlili za dvadsaťpäť kresťanov, ktorých na tomto mieste v decembri 2016 zabili islamisti. „Egypťania milujú náboženstvo, ale nechcú byť náboženstvom ovládaní,“ vyhlásil ešte pred začiatkom pápežskej návštevy patriarcha Tawadros II.

Eucharistia na štadióne
Druhý a posledný deň osemnástej apoštolskej cesty Svätého Otca Františka patril miestnej katolíckej komunite. V ranných hodinách slávil liturgiu na štadióne leteckej základne na predmestí Káhiry. Ešte pred začiatkom pozdravil z papamobilu za spevu chóru, skandovania a výkrikov veriacich pätnásťtisícový zástup. Prítomní boli nielen katolícki veriaci, ale aj pravoslávni a moslimovia. Spolu s ním koncelebroval koptsko-katolícky patriarcha Alexandrie Ibrahim Issac Sidraka, ktorý stojí na čele najväčšej miestnej katolíckej cirkvi. Nechýbal ani zástupca veľkého imáma univerzity Al-Azhar šejka Ahmada Al-Tayyiba.
Svätý Otec František vo svojej homílii pokračoval v téme o dialógu a bratstve a znovu zopakoval: „Jediným prístupným extrémizmom pre veriacich je extrémizmus lásky k blížnemu! Akýkoľvek iný extrémizmus nepochádza od Boha a Bohu sa nepáči.“
Eucharistiu slávenú v latinčine a v arabčine naživo vysielala aj národná egyptská televízia. Na záver liturgie pozdravil Petrovho nástupcu v mene všetkých katolíckych denominácií v krajine pyramíd patriarcha Sidrak. „Vaša prítomnosť v Egypte nás teší a požehnáva,“ uviedol na úvod a zároveň pripomenul, že motto návštevy: Mierový pápež v mierovom Egypte je „posolstvo svetu, ktoré potvrdzuje povahu Egypta, ktorý miluje mier“.
Po slávnostnej liturgii sa Svätý Otec František vrátil späť na apoštolskú nunciatúru, kde obedoval spolu s egyptskými biskupmi a členmi pápežskej delegácie.

Povzbudenie pre egyptské duchovenstvo
Popoludní sa rímsky biskup v priestoroch patriarchálneho seminára stretol s kňazmi, osobami zasväteného života a seminaristami. V príhovore ich povzbudil, aby boli „uprostred mnohých demotivujúcich faktorov a medzi množstvom prorokov skazy a odsúdenia, uprostred negatívnych a zúfalých hlasov, pozitívnou silou … svetlom a soľou tejto spoločnosti“. Egyptské duchovenstvo zároveň vystríhal pred pokušeniami: nechať sa stiahnuť a nie viesť, neustále sa sťažovať, ohovárať a závidieť, porovnávať sa s ostatnými, pred pokušením k faraónstvu, k individualizmu, pred pokušením kráčať bez kompasu a cieľa.
Po stretnutí s kňazmi a zasvätenými osobami sa Petrov nástupca presunul na medzinárodné letisko v Káhire, kde sa s ním prišli rozlúčiť egyptský prezident s delegáciou.
Svätý Otec František je druhým rímskym pontifikom, ktorý navštívil Egypt. Pred ním navštívil severoafrickú krajinu v roku 2000 aj sv. Ján Pavol II., keď sa prišiel pomodliť na vrch Sinaj.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *