Požehnané drevo

PROFAMÍLIA (Michal Pavlišinovič) Ak by sme hľadali v Biblii nejaký konkrétny materiál, s ktorým je najviac spájaný sled udalostí dejín spásy človeka, zistili by sme, že pri mnohých situáciách má toho najviac na rováši drevo. Bolo to práve drevo stromu, z ktorého sa prihovoril diabol v podobe hada Adamovi a Eve. Strom poznania dobra a zla je preto východnými otcami označovaný v liturgických textoch aj ako drevo záhuby. Drevo (po hebr. עֵץ [éts; éc]) označuje totiž nielen drevo ako materiál, ale pod týmto pojmom je označovaný aj strom. Podobne je to aj v ruštine.
Na druhej strane dejín spásy stojí drevo kríža: „… drevo požehnania, kríž vznešený, strom v raji Bohom štepený“ (stichyra z večierne Krížupoklonnej nedele).
Poďme sa teda o dreve dozvedieť viac.
• Výskyt dreva ako hmoty datujú paleovedci do obdobia prvohôr, keď vtedajší les tvorili vysoké, až tridsaťmetrové prasličky a paprade.
• V Knihe Genezis (1, 11 – 12) je flóra dielom stvorenia tretieho dňa.
• Z cyprusového dreva, resp. z dreva stromu gofer postavil Noe archu, tak ako mu Boh prikázal. S rozmermi 300 x 50 x 30 lakťov, t. j. približne 150 x 25 x 15 m. A tak sa drevo v podobe archy stalo záchranou pre Noema a jeho rodinu.
• Bolo to drevo, na ktoré ukázal Boh, aby ho Mojžiš hodil do horkej vody pri Mare, a tá sa stala vodou sladkou a príjemnou na pitie.
• V Starom zákone nájdeme ešte jednu situáciu, kde drevo hodené do vody prináša pomoc v zúfalej situácii. Keď sa Elizeovmu učeníkovi vyšmykla sekera pri stínaní stromu a padla do rieky Jordán, prorok vyťal kus dreva, hodil ho do Jordánu a sekera vyplávala na hladinu.
• Najdrahšie drevo sa volá bocote a pochádza zo stromu rodu cordia. Tento druh rastie len v určitých oblastiach a meter kubický stojí takmer pätnásťtisíc eur.
• Na Slovensku sa v roku 2006 najdrahšie predal výrez javora horského s objemom 1,77 m3 za 236 939 Sk.
• Máte odjakživa zafixovanú informáciu, že drevo na vode pláva? Nuž, nie je to celkom pravda. Niektoré druhy, a nie je ich málo, majú totiž väčšiu hustotu ako voda a po vložení do vody si to zamieria ku dnu. Najťažšia drevina je gaujak (lignum vitae), ktorý má pri vlhkosti 12 % hustotu 1360 kg/m3. Voda má hustotu 997 kg/m3. Gaujak sa vyskytuje v Karibiku a v Južnej Amerike. Slovenským favoritom je ker zimolez obyčajný s hustotou 900 kg/m3.
• Najľahšie drevo určite poznajú všetci modelári lietadiel. Je ním balza (ochroma lagopus) s hustotou okolo 130 kg/m3. Rastie taktiež v Karibiku. Zo slovenských drevín je najľahší smrek s hustotou okolo 440 kg/m3.
• Málokto vie, že v malej liptovskej obci majú najväčšiu drevenú stavbu v strednej Európe. Už vyše dvadsať rokov môžu turisti obdivovať drevený artikulárny evanjelický kostol vo Svätom Kríži. Pôvodne stál v Paludzi. Odtiaľ ho v roku 1974 kvôli výstavbe vodného diela Liptovská Mara presťahovali na súčasné miesto. Jeho premiestnenie trvalo dlhých osem rokov.
• Najväčšia drevená stavba na svete sa nachádza v Japonsku. Budhistický chrám Todaiji sa vypína do výšky 53 metrov. V kresťanskom svete je najväčším chrámom Kižský pogost v Rusku. Chrám Premenenia Pána je vysoký 37 m a je dekorovaný 22 vežičkami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *