Posvätenie ozimín

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko ml.) Počas gymnaziálnych štúdií v Trebišove som si v niektorých modlitebných knihách všimol úzke zelené lístky. Bolo mi to čudné, lebo za pomoci modlitebnej knihy som ešte nevidel robiť herbár, a tak sa začalo moje pátranie. Postupne som sa dozvedel, že na sviatok sv. veľkomučeníka Juraja prinášajú veriaci do chrámu steblá ozimín, a tie kňaz požehnáva. Je to spomienka na dávne procesie. To vzbudilo moju zvedavosť, a tak po príchode domov som hneď pozrel do trebníka, kde som objavil čin obchoždenia poľa nasijannaho, čo znamená poriadok sprievodu po osiatom poli – ľudovo nazývané posvätenie ozimín.
Štruktúra tohto obradu je v porovnaní s inými posväteniami odlišná a skôr pripomína sprievod okolo chrámu. Celé slávenie sa začína molebenom v chráme. Samotný sprievod sa začína za spevu kánona a smeruje k prvému zastaveniu, kde sa smerom na východ začína spievať žalm. Kňaz sa modlí modlitbu a číta evanjelium, znova sa modlí ďalšie modlitby a požehnáva pole svätenou vodou, pričom procesia pokračuje k ďalšiemu zastaveniu. Na druhom sa kňaz modlí smerom na juh, potom na západ a na sever. Po poslednom zastavení sa procesia vracia naspäť do chrámu, kde sa dokončí moleben, prednáša sa ekténia a býva prepustenie.
Prvá modlitba, ktorú kňaz prednáša, sa obracia na Boha ako Otca milosrdenstva a prosí ho, aby zhliadol na naše každodenné potreby a daroval nášmu životu hojnú žatvu. Aby pozdvihol svoje sväté meno nad nami a na naše polia (vinohrady) a záhrady vylial svoje štedré požehnanie. Aby stromy a byliny i všetky námahy jeho služobníkov boli obzvlášť plodné.
Po týchto prosbách o zoslanie požehnania sa modlitba sústreďuje na prosbu o ochranu. Prosí, aby milosrdný Boh odvrátil od našich končín nepriaznivé počasie, studené vlny, krupobitie, škodlivú vodu v dlhotrvajúcich dažďoch a každé zlo ničiace ľudskú námahu.
Myslím si, že i táto jedna modlitba výstižne charakterizuje dobrého gazdu, ktorý je pracovitý a namáha sa na svojich poliach. To všetko však v prvom rade dáva do Božích rúk, kde hľadá pomoc a podporu. A tým sa môže inšpirovať každý. A vôbec nezáleží, či obrába niekoľko hektárov, alebo niekoľko črepníkov na balkóne.
Taktiež môžeme vidieť výstižnosť oficiálneho názvu. Ten sa neobmedzuje iba na oziminy ako hovorové pomenovanie, ale – ako bolo povedané v modlitbe – na polia, vinohrady, sady a každú námahu, lebo Boh pre nás chce vždy viac, ako si my vieme predstaviť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *