Krátke správy z domova (5-6)

V piatok 3. februára sa v rámci vzájomného spoznávania a budovania medziľudských vzťahov zišli deti, mládež a ich rodičia z troch vranovských gréckokatolíckych farností: Vranov-Čemerné, Vranov-mesto a Vranov-Juh na spoločnom korčuľovaní na novom zimnom štadióne (STD aréne) vo Vranove nad Topľou. Iniciátorom myšlienky boli kňazi z farnosti Vranov-mesto otec Richard Harvilko a Ján Slobodník,  ktorí prenajali štadión a v spolupráci so susednými kňazmi, otcom Petrom Gavaľom a Matúšom Čekanom, pozvali svojich veriacich na túto akciu. Po úvodnej spoločnej modlitbe sa zimný štadión vymedzil na zónu pre hokejistov a zónu pre korčuliarov, kde si za dve hodiny každý prišiel na svoje. (Matúš Čekan)

 

V sobotu 4. februára v popoludňajších hodinách sa v Michalovciach uskutočnil priateľský zápas medzi kňazmi, ktorí sa každoročne zúčastňujú na Majstrovstvách Európy kňazov v halovom futbale, a gréckokatolíckymi bohoslovcami z Prešova. Futbal sa niesol v príjemnej a pokojnej atmosfére. Po nelichotivom výsledku pre bohoslovcov 0 : 6 v prvom polčase svietilo na konci druhého polčasu na ukazovateli skóre 7 : 7. Po penaltovom rozstrele sa z víťazstva tešilo mužstvo kňazov. Po zápase nasledovala spoločná slávnostná večera. (Matúš Sejka)

 

V nedeľu 5. februára sa na hore Zvir uskutočnila malá púť. Jej program sa začal uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, pokračoval modlitbou akatistu a rozjímavého ruženca. Hlavným bodom programu bola archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. V homílii vysvetlil podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi a zdôraznil modlitbu. V závere vyzval veriacich, že netreba klamať samých seba a žiť v pravde. Program púte sa zakončil modlitbou na úmysel Svätého Otca, požehnaním náboženských predmetov a modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. (Martin Tokár)

 

Katechéti Košickej eparchie sa 7. februára zúčastnili na metodickom seminári na Eparchiálnom úrade v Košiciach, kde rozoberali tému Vyučovanie náboženskej výchovy v skupinách tvorených z viacerých ročníkov. Stretnutie začal modlitbou tretej hodinky vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Odborný výklad podal Ján Furman, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre náboženstvo a náboženskú výchovu, a rozobral problematiku nielen na teoretickej úrovni, ale i prakticky. Ponúkol možnosti, ako čo najlepšie nastaviť vyučovaciu jednotku v zmiešaných ročníkoch a povzbudil katechétov pri ich povolaní, keďže práca v takýchto triedach je náročná. (DKÚ KE)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *