Rozhovor s prešovským pomocným biskupom Mons. Milanom Lachom SJ o novom poslaní delegáta vizitátora