Rozhovor s prešovským pomocným biskupom Mons. Milanom Lachom SJ o novom poslaní delegáta vizitátora

MINIROZHOVOR (Helena Krenická) V septembri 2016 ste boli kardinálom Leonardom Sandrim, prefektom Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, vymenovaný za delegáta vizitátora pápežských rímskych kolégií východných katolíckych cirkví. Čo to znamená?
Mojou úlohou je pomôcť Kongregácii pre východné cirkvi, aby mala lepší prehľad o živote študentov v týchto kolégiách. Predovšetkým počúvam, čo hovoria, čím žijú a ako sa formujú. Pri vizitácii sa skúmajú hlavne štyri základné rozmery: duchovný, intelektuálny, komunitný a apoštolský. Moje pôsobenie sa netýka len kolégií v Ríme, ale ak bude treba, aj východných kolégií či kňazských seminárov kdekoľvek vo svete.

Z akých cirkví pochádzajú študenti, ktorí bývajú v rímskych kolégiách?
Skoro všetci študenti pochádzajú z niektorej z 23 východných katolíckych cirkví. Ale bývajú v nich aj kňazi či seminaristi z Rímskokatolíckej cirkvi aj z pravoslávnych cirkví, ako je to napríklad v Pápežskom ruskom kolégiu. Ďalšími kolégiami sú etiópske, rumunské, ukrajinské, sýrsko-malabarské, arménske, maronitské, grécke či Kolégium svätého Jána Damascénskeho. Patria medzi ne aj dva rehoľné domy, kde sú rehoľnici vo formácii.

Má príprava študentov aj ekumenický rozmer v ich budúcom poslaní v krajinách, odkiaľ pochádzajú?
Pobyt i štúdium študentov v kolégiách v Ríme má aj ekumenický charakter pre ich budúce poslanie. Týka sa to hlavne oblastí štúdia na tamojších pápežských univerzitách. Členovia pravoslávnych či protestantských cirkví tam študujú tie isté teologické, liturgické i duchovné pramene, tak ako ich spolužiaci katolíci z rôznych východných cirkví. Štúdium týchto spoločných prameňov je veľkým dôkazom toho, že na počiatku bola jedna nerozdelená Cirkev. Veď aj Kristus sa modlil, aby všetci boli jedno.0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *