Svätý Otec František Krakov 2016

SLOVO MLADÝM
Drahí mladí,
za roky, ktoré som prežil ako biskup, som sa naučil jednu vec: nie je nič krajšie ako s rozjímaním hľadieť na túžby, nasadenie, vášeň a energiu, s akou mnohí mladí žijú svoj život. To je krásne! Odkiaľ pochádza táto krása? Keď sa Ježiš dotkne srdca mladého človeka, chlapca, dievčaťa, sú schopní naozaj veľkolepých činov. Je povzbudzujúce počuť ich, ako sa delia o svoje sny, o svoje otázky a o svoju túžbu vzoprieť sa všetkým tým, ktorí hovoria, že veci nemožno zmeniť.
Ja sa vás pýtam: Možno veci zmeniť? Je to dar z neba môcť vidieť mnohých z vás, ako sa s vašimi vlastnými otáznikmi usilujete o to, aby boli veci inak. Je to krásne a potešuje mi to srdce, keď vidím, ako to z vás prekypuje. Cirkev na vás dnes hľadí a chce sa od vás učiť, aby obnovila svoju dôveru v milosrdenstvo Otca, ktorý má vždy mladú tvár a neprestáva nás pozývať byť súčasťou jeho kráľovstva. Je to kráľovstvo plné radosti, schopné dať nám silu meniť veci.

Michal Pavlišinovič, správca GMPC v Prešove
V živote sme stáli viackrát pred situáciou, keď naša dôvera v zmenu stroskotala na našej nemohúcnosti, slabej viere či rýchlom zápale, ale ešte rýchlejšom vychladnutí. Svätý Otec sa pýta: „Možno veci zmeniť?“ Určite áno. Možno ty sám to nedokážeš, ale daj priestor tomu, kto má moc. Moc premieňať aj vyprahnutú púšť na oázu života. Moc vracať zrak slepým či uzdravovať chromých. Má moc aj nad tvojím hriechom. Len jedno je potrebné. Neobzeraj sa naspäť, ale uháňaj za tým, čo je pred tebou. Za víťaznou cenou.

Martin Mráz, duchovný správca pri UPJŠ v Košiciach
Zahľadeli ste sa už niekedy do očí zamilovaného človeka? Čo ste v nich videli? V takýchto očiach možno vidieť nákazlivú túžbu meniť svet, túžbu prekročiť hranice nemožného, len aby sme tomu druhému priniesli do života trocha svetla. V evanjeliách často nachádzame zmienku o tom, ako sa Ježiš zahľadel na svojich učeníkov. Bol to pohľad, ktorý menil a mení srdcia. A tieto srdcia menia svet. Skúsme sa dnes pozrieť do Ježišových očí.

Ján Burda SJ, duchovný pre vysokoškolákov v Bratislave
Meniť veci je fajn. Teda – meniť k lepšiemu. Ťažšie je však meniť ľudí, hoci tá zmena by im podľa nás určite prospela. A asi najťažšie je meniť seba, postoje svojho srdca. Preto Boh nikoho nemení – on čaká, miluje a často trpí spolu s nami. Začína sa nový rok. Ozývajú sa v nás túžby, dávame si predsavzatia. Majme teda odvahu meniť tento svet k lepšiemu. Majme rešpekt k druhým a nedávajme rady, o ktoré nestoja. Ale najmä, majme srdce otvorené Bohu. Povedzme mu áno ako Mária. Zmeny nech robí on.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *