Nie si ďaleko od kráľovstva Božieho. (Mk 12, 34b)

(Michal Kuruc ml.) Jedna vec je niečo vedieť, rozumieť tomu, správne to rozanalyzovať, no druhá vec je podľa poznanej pravdy aj žiť. Kráľovstvo Božie – to nie sú vedomosti. Poznaním sa k nemu približujeme, keď najskôr spoznávame svoju vlastnú biedu a neschopnosť sami vo svojej sile naplniť Božie prikázania. Bez Krista sme mimo Božieho kráľovstva, lebo akokoľvek sa snažíme milovať Boha i blížnych, vždy to bude len z nás. Iba vtedy, keď je on v strede (a my sa umenšujeme), iba vtedy môžeme žiť podľa prikázania lásky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *