Sviatky Narodenia Pána

Prešov

Aj tohtoročné sviatky Narodenia Pána v gréckokatolíckej katedrále v Prešove slávili veriaci spolu so svojimi biskupmi – prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ a pomocným biskupom Milanom Lachom SJ.

Na Štedrý deň popoludní počas Veľkej večierne vladyka Milan v homílii povedal, že dnes, keď ľudia prežívajú strach, my kresťania sme povolaní, aby sme tomuto svetu ukázali pokoj a radosť, ktoré pramenia v Bohu, ktorý je s nami. Obaja vladykovia v noci spoločne slávili aj Veľké povečerie. Na sviatok Narodenia Pána slávil vladyka Ján archijerejskú svätú liturgiu o 08.00 h a vladyka Milan o 10.00 h. Prešovský arcibiskup v homílii povedal, že na Vianoce oslavujeme veľké veci – začiatok nášho vykúpenia. „Svet, ktorý hovorí v súvislosti s Vianocami o materiálnych veciach, nedá človeku to, čo dáva Kristus, lebo on dáva plnosť všetkého.“ Pomocný biskup v homílii siahol po typológii, keď poukázal na podobnosť medzi Mojžišom a novým Mojžišom – Ježišom Kristom. „Podobne ako starozákonný Mojžiš vyviedol svoj ľud z poroby otroctva, Ježiš Kristus vyviedol Boží ľud z poroby hriechu.“

Popoludní deti a mládež katedrálnej farnosti predstavili obom vladykom a veriacim svoj pohľad na vianočné tajomstvo v jasličkovej pobožnosti. Potom spoločne slávili večiereň.

Druhý vianočný deň, sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičky, slávil vladyka Ján v Chráme sv. archanjela Michala v Závade a vladyka Milan v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľubici. (Ľubomír Petrík)

 

Košice

Vianočné sviatky v košickom katedrálnom chráme sa 24. decembra začali slávením Veľkej večierne, po ktorej nasledovala archijerejská Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Obradom predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. V kázni poukázal na dôveru Jozefa a Márie v Božie riadenie aj počas nepriaznivých okolností života, vďaka ktorej prišla na tento svet obrovská radosť z narodenia Božieho Syna.

Sviatočný program pokračoval Veľkým povečerím a sviatok vyvrcholil 25. decembra archijerejskou svätou liturgiou, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur CSsR. V príhovore pripomenul fakt, že človek dneška zabúda na pravé hodnoty a je zmätený modernou dobou. Poukazujúc na Krista v jasličkách pripomenul, že v tento deň sa narodilo Svetlo, ktoré chce každého viesť po cestách života k pokoju a vnútornej radosti. (TSKE)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *