Peňazomencom poprevracal stoly… (Mk 11, 15b)

(Jaroslav Matoľák) Trocha netypický obraz Krista. Zvykli sme si na Ježiša jemného a empatického, ktorý odpúšťa hriechy, uzdravuje, ba dokonca kriesi z mŕtvych. Peňazomenci boli potrební, aby menili pohanské peniaze za chrámové a aby predávali zvieratá slúžiace na obetu. Ale oni to robili v nádvorí určenom pre pohanov. Bola to veľká pýcha vyvolených a pohŕdanie tými ostatnými. Ježiš zjavuje Božiu túžbu po ľuďoch všetkých národov. Len vďaka tejto jeho láske sa môžeme dnes tešiť z toho, že i my sme vyvolení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *