Recept na dobré manželstvo: zdravie

SLOVO V RODINE (Richard Vašečka) S receptom sme sa prehupli do druhej polovice, a tak sme už pri štvrtej téme. Táto prísada je určite zdravá!

Keď niekomu pripravujeme darček, snažíme sa, aby bol pekný, kvalitný, hodnotný, prípadne funkčný (ak ide o praktický dar), a dáme si záležať aj na obale. Tomu, koho milujeme, nedarúvame prebytky, odpadky, nepodarky, ale to najlepšie a najkrajšie. V manželstve som darčekom pre toho druhého ja: „Manželia sa definitívne a úplne dávajú jeden druhému“ (KKC 2364).
V akom stave sa tento môj dar nachádza? Usilujem sa, aby som bol – z lásky k manželovi/manželke a kvôli nemu/nej – v tom najlepšom možnom stave?
Kvalitu manželského vzťahu totiž výrazne podmieňuje aj zdravotný stav manželov.

Rozumná starostlivosť
V oblasti zdravia sú, samozrejme, veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť a ktoré musíme prijať, ale sú aj veci, ktoré ovplyvniť môžeme a máme. „Život a telesné zdravie sú vzácne dary, ktoré nám Boh zveril. Máme sa o ne rozumne starať.“ (KKC 2288) Čnosť miernosti nás povedie k rozumnej starostlivosti o zdravie. Tak, aby sme ho nezanedbávali ani neupadli do opačného extrému, do kultu zdravia a tela (porov. KKC 2289).
Láska – k sebe i k partnerovi – nás vedie k tomu, aby sme sa starali o zdravie našich tiel i duší. Mnohí manželia sa postupom času a pod vplyvom okolností prestávajú starať o svoje zdravie a o svoj výzor. Sú potom častejšie chorí, unavení, znechutení, podráždení a vyzerajú – biedne. Svojmu partnerovi nechávame iba „ohlodanú kosť“. Zostáva mu len to, čo z nás „neotrhal“ prúd nášho hektického životného štýlu. Často sa bránime, že s tým nič nemôžeme urobiť, že nemáme na výber, že musíme takto žiť. Prestaňme sa klamať! Život je otázkou rozhodnutí a priorít. Láska, život, manželstvo a rodina majú prednosť!

Životný štýl
V dobrom manželstve sa manželia o seba starajú – o seba samého i navzájom. Treba tomu venovať čas, pozornosť i peniaze. S tým časom je to relatívne. V mene šetrenia času si dnes často pomáhame rôznymi modernými prostriedkami. A negatívne vplyvy takéhoto života potom riešime návštevami športových zariadení. Ušetrím polhodinu tým, že niekam nejdem peši, ale autom. A potom šliapem 30 minút na stacionárnom bicykli, aby som sa zbavil prebytočných kalórií.
Potrebujeme sa ale aj primerane stravovať. Mať dostatočnú výživu, neprejedať sa, neuspokojiť sa s nadváhou. Mnohí fungujú na litroch kávy a jediné „poriadne“ jedlo dňa je neskorá večera, keď sa podarí konečne doraziť domov. Toto určite neprospieva ani ich zdraviu, ani ich manželstvu. Sú potom nervózni, bez energie a bez chuti do života. Ak sa vás to týka, zmeňte to! Z lásky. Dá sa to.
Štandardnou súčasťou nášho života by mal byť dostatok pohybu a fyzickej námahy. Nevyhýbajme sa im! Ja som napríklad kedysi chodil do práce autobusom. Vďaka tomu som každý deň prešiel rýchlym krokom asi tri kilometre. Neskôr som z rôznych dôvodov začal jazdiť autom. Hádajte, odkedy som začal priberať a moja kondička sa stratila v minulosti? Preto som rád, že sme v našom rodinnom dome neprešli na plynové kúrenie ako susedia, ale stále chystáme drevo na zimu. Aspoň niečo!
Nejde o to, aby sme robili niečo umelé. Potrebujeme sa pozrieť na štýl svojho života. Ak je náš denný, týždenný či mesačný režim úplne rozbitý a neprirodzený, treba si položiť otázku, ako ho zmeniť. Nezdravým veciam treba predchádzať, nie ich až následne hasiť. Prečo ľudí dnes ohrozujú civilizačné choroby? Vari preto, že nedodržujú správnu diétu alebo necvičia správne cviky? Myslím si, že nie. Sme chorí, lebo žijeme choré životy. Základným problémom vyspelého sveta nie sú srdcovocievne choroby, cukrovka, obezita či rakovina, ale viera v blahobyt a zháňanie sa za zbytočnosťami.
Aj my kresťania akoby sme zabudli na blahoslavenstvá:

„Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.
Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení.
Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.

Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!
Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať!
Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať!“ (Lk 6, 20 – 25)

Pravá chudoba a radosť
Jedným z najsilnejších akcentov súčasného Svätého Otca Františka je dôraz na chudobu a zároveň na radosť. Pravá evanjeliová chudoba nás oslobodzuje, aby sme nemilovali veci, ale ľudí. Aby sme si nezatvárali srdcia pred blížnymi. A aby sme sa tak s čistým srdcom mohli radovať. Radosť čistého srdca je tou najlepšou zárukou zdravia.
My sme však často ako mladík z evanjelia: „Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: ,Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!‘ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok“ (Mk 10, 21 – 22). Veľký majetok, malá radosť.

Starosti
Ježiš nám radí zanechať ustarostenosť: „Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: ,Čo budeme jesť?‘ alebo: ,Čo budeme piť?‘, alebo: ,Čo si oblečieme?‘! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia“ (Mt 6, 25 – 34).

Štandard a luxus
Žiť pokojne, žiť skromne, používať čnosť miernosti, nebáť sa námahy a nepohodlia. Naozaj si myslím, že by nám prospelo vrátiť sa k sparťanskejšiemu štýlu života. Vedome sa zriecť niektorých vecí, minimálne si opäť správne nastaviť hranicu toho, čo pokladáme za štandard a čo za luxus.
Ja osobne mám dlhodobú vynikajúcu skúsenosť aj so skorým ranným vstávaním. Najlepšie obdobia môjho života boli tie, keď som vstával o piatej ráno. Mal som čas na modlitbu i raňajky. Ale aj na pokojné ráno s manželkou a deťmi. A neponocoval som. Skúste to!

Odpočinok a relax
Nesmie nám však chýbať ani odpočinok a relax. Trvalá únava a stres dokážu vážne škodiť každému vzťahu. Voľný víkend, dovolenka, turistika či horúci kúpeľ nie sú luxusom, ale potrebou. V tomto potrebujeme byť milosrdní k sebe i k manželskému partnerovi. Pomáhajme si vytvárať individuálne i spoločne priestor na odpočinok. Aj dobrý Boh si želá naše zdravie a odpočinok. Nechce, aby sme sa zdierali. Na znak toho ustanovil jeden deň, keď nám prikázal odpočívať od našich prác (porov. Ex 20,8 – 11).
Okrem toho telesného sa treba starať aj o svoje duševné zdravie, mať primeranú psychohygienu, vyrovnať sa so stresom. Túto oblasť najviac ovplyvňuje už spomínaný štýl nášho života a práce. Je preto dôležitou úlohou nájsť vo svojom živote správnu vyváženosť. Inak budeme vnášať do nášho manželského života i rodiny nepokoj.

Radujte sa!
Svätý Pavol hovorí o tom, ako môže našu dušu zaplaviť Boží pokoj: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! A Boh pokoja bude s vami“ (Flp 4, 4 – 9).

Mnohým ľuďom dnes tiež chýba otužilosť. A to nielen tá fyzická, ale aj psychická. Treba sa navzájom povzbudzovať a pomáhať si čeliť problémom a nie sa im vyhýbať. Kto nie je otužilý, ľahko prechladne. Kto nie je naučený statočne znášať ťažkosti a nepríjemnosti života, ľahko upadne do sebaľútosti, šomrania či pochybovania. Takéto postoje majú deštruktívny vplyv na manželský vzťah. Ale o tom si povieme viac v ďalšej kapitole.

„Buďte zdraví!“ (Sk 15, 29)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *