Putovanie znakom milosrdenstva

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Mons. Ján Babjak
„Osobitným znakom svätého roka je putovanie, pretože tento rok je obrazom cesty, ktorú každý človek uskutočňuje svojím životom. Život je putovaním a ľudská bytosť je pútnik kráčajúci cestou do vytúženého cieľa. Rovnako ak chceme dôjsť k svätej bráne v Ríme či na ktoromkoľvek inom mieste, musíme každý podľa svojich síl vykonať istú púť. Táto púť symbolizuje, že aj milosrdenstvo je cieľom, ktorý treba dosiahnuť a ktorý si vyžaduje námahu a obetu. Prostredníctvom svätej brány sa dáme objať Božím milosrdenstvom a zaviažeme sa, že budeme milosrdní voči druhým, ako je Otec milosrdný voči nám.“ (Misericordiae vultus 14)
Návšteva pútnických miest, hlavne mariánskych, a s tým spojené putovanie je našim veriacim veľmi sympatické a blízke. Na púť sa vydávame s konkrétnym úmyslom, chceme za prijaté dary poďakovať, chceme prosiť o zdravie, o požehnanie v rodine, o milosti pre deti, o pokoj v rodine i vo svete…
Svätý Otec František nás v Svätom roku milosrdenstva vyzýva, aby sme putovali k svätej bráne buď v Ríme, alebo na iných miestach. Hovorí, že prostredníctvom svätej brány sa máme dať objať Božím milosrdenstvom a zaviazať sa k tomu, že budeme milosrdní voči druhým, ako je Otec milosrdný voči nám.
Keď sa ma na začiatku Svätého roka milosrdenstva istý redaktor opýtal, čo myslím pod svätou bránou, povedal som mu, že ju vnímam ako otvorenú Otcovu náruč, ktorou nás nebeský Otec chce privinúť na svoje milujúce srdce. Vtedy môže dôjsť k nášmu uzdraveniu i k vyliečeniu našich vzájomných vzťahov. Inými slovami, máme sa snažiť čo najviac priblížiť svojimi myšlienkami, modlitbami i skutkami k Pánu Bohu, aby uzdravil naše srdce a naplnil ho láskou a pokojom.
Putovanie nám má cez námahu tela, ale najmä cez sviatostné rozhrešenie priniesť duchovnú očistu. V každom chráme, kde je svätá brána, čaká kňaz, aby nám bol k dispozícii radou a najmä vyslúžením sviatosti pokánia.
Keď sa pýtam kňazov, ako sú vyťažení vysluhovaním sviatosti zmierenia, jednohlasne hovoria, že na spoveď nečakajú rady kajúcnikov. Škoda, lebo čas uteká a milosti unikajú, ak ich nevieme zachytiť.
Putovanie nemusí byť dlhé, niekoľkohodinové či niekoľkodňové. Podstata spočíva v tom, aby sme prešli svätou bránou a splnili podmienky na získanie plnomocných odpustkov pre seba či iných. Dovoľme Bohu, aby nám dal zažiť svoje milosrdenstvo, ktoré iste zmení náš život k lepšiemu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *