Svetové dni mládeže v Krakove

UDALOSŤ (Lucia Slobodníková) Keď pred tromi rokmi pápež František v Riu vyhlásil, že nasledujúce svetové dni mládeže (SDM) sa uskutočnia v Krakove, v mnohých mladých zo Slovenska skrsla veľká radosť a túžba po stretnutí so Svätým Otcom. Po prípravách a modlitbách sa na púť vydali mladí gréckokatolíci z Prešovskej archieparchie vedení myšlienkou: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“. Ich túžbou počas tejto púte bolo spoznávať a zamýšľať sa nad tým, čo pre nich znamená Božie milosrdenstvo.

Skawina a Kopanka
Z centra v Juskovej Voli 25. júla o 07.30 h teda odišli dva plné autobusy mladých, radostných ľudí. Zverením sa pod ochranu Presvätej Bohorodičky a pod vedením otca Patrika Maľarčíka sa vybrali za Kristom a spoznávaním krásy Božieho milosrdenstva.
Ich prvou zastávkou bolo mesto Skawina a dedina Kopanka. Časť bola ubytovaná v poľských rodinách a časť v školskej telocvični. Hneď po príchode mohli zažiť Božie milosrdenstvo v praxi cez miestnych ľudí. Zažili od nich veľmi milé prijatie a úžasnú starostlivosť.

Otvárací ceremoniál pre Slovákov
V pondelok večer v meste Skawina na účastníkov čakal krásny otvárací ceremoniál pre slovenských pútnikov. Jeho súčasťou bolo aj scénické divadlo, zborový spev a svätá omša za účasti kňazov a biskupov. V homílii bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský mladých povzbudil slovami: „Je zrejmé, že tak ako apoštoli, ktorí nás v apoštolskej viere, prenášanej až po našu generáciu, naučili, že Boh je milosrdný, aj my potrebujeme znova a znova vstupovať do tejto skutočnosti a tešíme sa, že teraz, zajtra a v nasledujúcich dňoch budeme môcť to prežívať, premýšľať, preciťovať osobitým spôsobom.“

Pri Božom milosrdenstve
Na nasledujúci deň ich kroky smerovali do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagievnikoch. Na tomto mieste sa spoločne pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a prešli bránou milosrdenstva. Večer sa na priestranstve v parku Blonia stretli na otváracom ceremoniáli spolu s mladými zo 187 krajín sveta. Súčasťou ceremoniálu bola svätá omša, ktorú celebroval arcibiskup metropolita Krakova, kardinál Stanislav Dziwisz, ktorý všetkých privítal slovami: „Dnes sme tu, lebo nás tu zjednotil Ježiš Kristus. To on nás sem priviedol. Je medzi nami prítomný. Sprevádza nás ako učeníkov na ceste smerom do Emáuz. Zverme mu v týchto dňoch naše záležitosti, naše strachy a nádeje. On sa nás v týchto dňoch bude pýtať na lásku tak, ako sa pýtal Šimona Petra. Nestráňme sa odpovedať na tieto otázky.“
Počas slávenia eucharistie zaznelo aj evanjelium v spievanej forme najprv po poľsky, potom v staroslovienskom jazyku. Po svätej omši nasledovali svedectvá mladých o tom, ako sa stretli s Ježišom a zažili jeho milosrdenstvo, a na stretnutie v slávnostnom sprievode doputovali aj relikvie patrónov SDM 2016 – sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny Kowalskej.
Nasledujúci deň v Skawine mladých svojou katechézou povzbudil otec biskup Tomáš Galis. Povedal, že ak chcú byť milosrdnými, majú mať opravdivú bolesť v srdci nad nešťastím druhého.
Vo štvrtok vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, mladých povzbudil Ježišovými slovami: „Nič iné nechcem, len ten intímny, dôverný vzťah s tebou. Či budeš rehoľnou sestrou, alebo kňazom, či budeš manželom, otcom rodiny, alebo matkou, či ostaneš v celibáte, či budeš vodičom autobusu, alebo predavačom v zelovoci, či budeš politikom, ja nič iné nechcem, len tvoje srdce. Chcem vstúpiť do toho dôverného vzťahu. To, aby ten starý človek, ten, ktorý stále mudruje a stále rozkazuje Bohu, zomrel. Na to potrebujeme dotyk toho vysokého napätia od Ježiša Krista.“
V poobedňajších hodinách na priestranstve Blonia v Krakove plní radosti a očakávania spolu s mladými z celého sveta privítali Svätého Otca. Ceremoniál pozostával z troch častí. V prvej časti Svätého Otca Františka mladí privítali tancami z rôznych krajín sveta, v druhej predstavili svätých z danej krajiny a v tretej časti odznelo evanjelium. Potom sa prihovoril Svätý Otec slovami: „Ježiš je ten, ktorý nás zvolal na tieto 31. svetové dni mládeže. Je to Ježiš, kto nám hovorí: ,Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvoʻ (Mt 5, 7). Blahoslavení sú tí, čo vedia odpúšťať, čo vedia mať spolucítiace srdce, čo vedia darovať to najlepšie pre druhých. To najlepšie, nie to, čoho majú nazvyš: to najle28687451896_2c9b2b49de_hpšie! … Zarmucuje ma stretávať mladých, ktorí sa zdajú byť na dôchodku skôr, než je na to čas. Toto ma bolí. Mladí, ktorí sa zdajú byť odídení do dôchodku v 23, 24, 25 rokoch. Toto ma zarmucuje. Som znepokojený, keď vidím mladých, ktorí ,zahodili uterák ešte skôr, než sa začal zápas. Ktorí sa vzdali prv, než by začali hrať. Bolí ma vidieť mladých, ktorí kráčajú so smutnou tvárou, akoby ich život nemal hodnotu. Sú to v podstate znudení mladí a nudní, ktorí napĺňajú nudou druhých. A toto ma zarmucuje.“
Na ďalší deň mladých Slovákov v Skawine oslovil pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko. Posolstvo jeho katechézy sa nieslo v duchu odhodlania. Povzbudil mladých, aby ľuďom nedávali len zvyšok svojej vôle a zvyšok svojho času, ale aby im dávali to najlepšie, čo majú. Po skončení slovenskí pútnici slávili spoločnú svätú omšu. Prešovskí mladí gréckokatolíci sa znova presunuli do Krakova a spolu so svojimi biskupmi – vladykom Jánom Babjakom a Milanom Lachom – slávili svätú božskú liturgiu. Vladyka Ján vyjadril veľkú radosť nad spoločným stretnutím a povzbudil mladých k prežívaniu pokoja, ktorý je v Kristovi aj napriek všetkých hrozbám a obavám pre súčasnú situáciu vo svete.
Vo večerných hodinách sa mladí spolu so Svätým Otcom zúčastnili na modlitbe krížovej cesty a rozjímali nad jednotlivými zastaveniami.
Predposledný deň púte slovenskí mládežníci od skorého rána nabalení batohmi, spacími vakmi a karimatkami putovali na miesto Campus misericordie, kde sa zúčastnili na večernej vigílii a strávili noc pod holým nebom.
img_20160726_111509

Nedeľa 31. júla. Posledný deň SDM
Vyvrcholením celého týždňa bola záverečná svätá omša, ktorú slávil Svätý Otec František. V homílii sa mladým prihovoril týmito slovami:
„Milí mladí, nehanbite sa priniesť mu všetko, zvlášť slabosti, námahy a hriechy v spovedi. On vás dokáže prekvapiť svojím odpustením a svojím pokojom. Nemajte strach povedať mu áno celým srdcom, odpovedať mu veľkodušne, nasledovať ho! Nenechajte si anestetizovať (uspať) dušu, lež upriamujte sa na cieľ krásnej lásky, ktorá vyžaduje aj zriekanie a silné nie dopingu úspechu za každú cenu a droge myslenia iba na seba a na svoje pohodlie.“
Po svätej omši už netrpezlivo očakávali oznámenie miesta konania nasledujúcich SDM. Tie sa uskutočnia v Paname. Napriek veľkej diaľke mnohí zatúžili cestovať na stretnutie do tejto krajiny. Aj to bolo znamenie toho, že nikto na stretnutie nešiel, aby zažil pohodlie, ale aby zažil spoločenstvo so Svätým Otcom, s mladými z celého sveta, s celou Cirkvou.
Na záver sa s mladými rozlúčil slovami:
„V týchto dňoch sme zakúsili krásu univerzálneho bratstva v Kristovi, centre a nádeji nášho života. Počúvali sme jeho hlas, hlas Dobrého pastiera živého medzi nami. On hovoril k srdcu každého z vás. Obnovil vás svojou láskou, dal vám pocítiť svetlo svojho odpustenia, silu jeho milosti. Dal vám zakúsiť realitu modlitby. Bolo to akési duchovné ,dýchanie kyslíka‘, aby ste mohli žiť a kráčať v milosrdenstve, keď sa vrátite do vašich krajín a do vašich spoločenstiev.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *