Dôvera Matke

SLOVO NA TÉMU (Mons. Ján Babjak SJ) Homília Mons. Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu, v sobotu 20. augusta 2016 v bazilike minor v Ľutine pri príležitosti sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Drahí mariánski pútnici!
Všetkých vás čo najsrdečnejšie vítam na tradičnej mariánskej púti v bazilike minor v Ľutine. Prišli sme k našej nebeskej Matke, aby sme pobudli pri nej a načerpali potrebnú silu i milosti do ďalšieho života.
Hneď v úvode vás chcem povzbudiť k tomu, aby sme dôverovali Bohorodičke, lebo ona nám môže vyprosiť u svojho Syna všetky potrebné milosti.
Pred niekoľkými rokmi putovala naprieč celým Slovenskom socha fatimskej Panny Márie. Prišla aj do ilavskej farnosti. Bolo tam vtedy prítomné aj jedno dievča, ktorého otec bol vážne chorý a matka bola z toho psychicky na dne. Dievča si kľaklo pred sochu a modlilo sa: „Panna Mária, uzdrav môjho ocka. Pošli ho aspoň na chvíľu domov, prosím ťa.“ Túto modlitbu zopakovalo viackrát. Vtom počulo vnútorný hlas: „Prosíš ma o zázrak, a pritom neveríš, že to môžem urobiť.“ Dievčina stíchla, sklopila zrak k zemi a uvažovala. Bola to pravda, veď jej otec bol veľmi chorý a ona skutočne neverila, že by mohol ozdravieť. Tajomný hlas pokračoval: „Prosíte ma, a neveríte mi. Si ako neveriaci Tomáš, ale aby si uverila, urobím na tvojom otcovi zázrak. Dám vám ho na chvíľu domov.“
Dievča nikdy predtým nepočulo taký hlas. Bolo to jasné volanie z neba. Po svätej omši dievča stretlo svoju babku a spoločne išli za otcom do nemocnice. Privítala ich zdravotná sestra, ktorá im povedala, že otcovi prestala fungovať oblička a ráno ho previezli do Bystrice, no keďže to s ním vyzeralo veľmi vážne, teraz je už asi v nemocnici v Bratislave. Vtedy si dievča povzdychlo: „Mária, toto je ten tvoj zázrak?“
Odišli z nemocnice a keď prichádzali k domu, dvere sa otvorili a v nich stál jej otec. Dievča sa hlasno rozplakalo, utekalo do svojej izby pred obraz Panny Márie a ďakovalo jej. Tu znova počulo tajomný hlas: „Ty môj neveriaci Tomáš…“ Otec potom prekonal operáciu a Božia Matka ho zázračne uzdravila. Odvtedy otec spolu s matkou sa denne na kolenách modlia posvätný ruženec. Dievča vyrástlo a dnes slúži Pánu Bohu ako rehoľná sestra.
Drahí mariánski pútnici, modlime sa, prosme Bohorodičku, ale musíme jej aj dôverovať, aby nám mohla pomôcť. Ak sa budeme modliť s pevnou dôverou, Matka Božia naše modlitby určite vypočuje a vyplní.
Evanjelium nám ponúka dobre známy príbeh Lazárových sestier Márie a Marty. Marta sa usilovala Pána Ježiša čo najlepšie pohostiť, kým jej sestra Mária sa snažila zachytiť každé Ježišovo slovo pre svoj život. Iste je dobré, keď vieme byť pohostinní. Ale dnes, keď sme pri Bohorodičke a jej Synovi, snažme sa byť podobní Márii, aby nám neuniklo ani jedno Ježišovo slovo, ani jedno vnuknutie našej nebeskej Matky. Pozorne počúvajme ušami, majme otvorené oči, ale najmä srdce.

Drahí mariánski pútnici, prišli sme k našej nebeskej Matke, do jej domu, tu do baziliky minor v Ľutine. Bohorodičke na nás všetkých veľmi záleží. Prišli sme sem aj so svojimi slabosťami, krížikmi a bolesťami. Zložme všetku svoju ťarchu k jej nohám. Úprimne a s veľkou láskou ju prosme, každý osobne: „Panna Mária, som tvoje doráňané dieťa, som tvoj syn, tvoja dcéra chorá na tele i na duší. Ty Matka vieš o mojich slabostiach, pomôž mi, uzdrav ma, vypros mi všetky potrebné milosti.“
Teraz počujte hlas Matky: Ak mi dôveruješ, uzdravím ťa na tele i na duši a vyprosím ti všetky potrebné milosti!

Drahá Matka, manželia, ktorým vychladla vzájomná láska a jeden druhému sa odcudzili, ťa prosia o znovunájdenie vzájomnej lásky a porozumenia. Bohorodička, uzdrav ich manželstvá.
A hlas Matky: Ak mi dôverujú, uzdravím ich manželstvá!

Drahá Matka, rodičia sa modlia za svoje blúdiace deti: „Bohorodička, spomeň si, s akou starosťou a s úzkosťou v srdci si so svätým Jozefom hľadala svojho strateného syna. Pozri, aj nám sa stratil syn, dcéra, lebo zišli na zlé chodníky. Trápime sa pre nich a chceme im pomôcť, ale nevieme ako. Ukáž nám, Bohorodička, čo máme robiť, ako sa máme za svoje zblúdené deti modliť. Ty ich navráť späť do rodičovského domu, aby naveky nezahynuli.“
A hlas Matky: Ak mi dôverujete, privediem ich domov!

Drahá Matka, prosia ťa mladí ľudia, chlapci a dievčatá, ochráň ich duše v čistote, aby v tomto pomätenom svete hľadali čisté radosti a založili si rodiny, ktoré tvoj Syn požehná a ty ich budeš chrániť pred zlým. Bohorodička, chráň mladých ľudí pred pomäteným svetom, zachovaj ich duše v čistej radosti!
A hlas Matky: Ak mi dôverujete, zachránim ich!

Drahá Matka, prosia ťa nevinné deti, ochráň im rodičov od rozvodu, aby mali mamu i otca vo svojom živote a boli vychovávané v láske a v pokoji rodinného krbu. Bohorodička, zachovaj deťom otca i matku, aby neboli sirotami žijúcich rodičov! A ujmi sa všetkých sirôt.
A hlas Matky: Ak mi dôverujete, zachovám im otcov i matky, a siroty budem zvlášť chrániť!

Drahá Matka, prosia ťa starí ľudia, ochraňuj ich v ich starobe, aby mali svojich blízkych poruke, aby im vedeli podať pohár vody i kúsok chleba, aby sa necítili odmietnutí ako nepotrebná vec. Bohorodička, zahrň ich duše pokojom a radostným očakávaním stretnutia s tvojím Synom vo večnosti.
Počujte hlas Matky: Ak mi dôverujete, darujem im pokojnú starobu a vyprosím požehnanie od svojho Syna!

Drahá Matka, prosia ťa tí, ktorí urobili v živote chybné rozhodnutia, ktorí sú poznačení rozvodom, druhým nesviatostným manželským zväzkom, matky, ktoré dobrovoľne potratili svoje deti, ľudia závislí od alkoholu, drog, sexu, hracích automatov, internetu, rôznych hazardných hier… Bohorodička, pomôž im na ich životnej ceste, vylieč ich duše z rán hriechu, pomaž ich balzamom útechy a pokoja, a vráť im radosť s Pánom.
Počujte hlas Matky: Ak mi dôverujete, postarám sa s materinskou láskou o každého z vás!

Drahá Matka, v tomto Svätom roku milosrdenstva túžiš sprostredkovať milosrdenstvo svojho Syna všetkým trpiacim a chorým, všetkým, ktorí sa k tebe utiekajú o pomoc a dôverujú ti, že ich vypočuješ a pomôžeš im. Ty si Matka ustavičnej pomoci vo všetkých potrebách života, každý ťa môže s dôverou osloviť, aby si mu pomohla.
Počujte hlas Matky: Ak mi dôverujete, nikto nezostane bez Božieho milosrdenstva, to vám sľubujem!

Presvätá Bohorodička, ďakujeme ti, že nám chceš pomôcť, a veríme, že nám aj pomôžeš. S touto jej pomocou som mal konkrétnu skúsenosť v Bratislave. Pôsobil som na bohosloveckej fakulte ako prefekt a v bratislavskej farnosti ako kaplán. Bolo rok po nežnej revolúcii, a tak ma rehoľní predstavení poslali na štúdiá do Ríma. Niekoľko týždňov predtým prišla za mnou jedna mladá mamička s tým, že majú už tri deti. Teraz čaká štvrté, ale lekári jej odporúčajú, ba tlačia ju ísť na potrat. Vraj dieťa bude postihnuté. Ona nevedela, čo má robiť. Aj manžel na ňu veľmi naliehal, aby išla na potrat. Táto žena bola veľmi utrápená a čakala odo mňa radu. Povedal som jej, že darcom života je Boh, nech sa nebojí a nech dieťa donosí aj napriek veľkému tlaku lekárov i vlastného manžela. Prisľúbil som jej modlitbu, svätú liturgiu za narodenie zdravého dieťaťa a tiež som jej odporúčal, aby sa s dôverou modlila k Božej Matke a k jej Synovi. Neskôr som odcestoval do Ríma.
Po dvoch rokoch, keď som sa vracal z Ríma domov, zastavil som sa v Bratislave a slávil som tam nedeľnú svätú liturgiu. Po nej prišla za mnou dotyčná žena s krásnym dievčatkom v náručí a zo srdca mi ďakovala, že som ju podporil v tom, aby nešla na potrat. Povedala: „Toto je náš najväčší poklad, naša dcérka, naše štvrté dieťa. Je zdravá a manžel sa v nej vidí, hovorí, že je to jeho poklad, hoci aj on chcel, aby sa toto dieťa nenarodilo.“ Povedal som jej: „Ďakujte Bohu za tento veľký dar a starajte sa, aby ste všetky svoje deti dobre vychovali.“ A rozlúčil som sa so šťastnou matkou slovami: „Bohu treba viac veriť než ľuďom.“
Podobne aj istá žena, ktorej manžel ochorel na rakovinu, zažila takúto pomoc. Diagnóza jej manžela bola hrozná – veľký nádor, ktorý sa nachádzal na takom mieste dôležitého životného orgánu, odkiaľ sa nedal odstrániť, preto jej lekári povedali: „Váš manžel má iba niekoľko mesiacov a možno iba týždňov života.“ Len čo sa manželka trocha spamätala, spolu so svojou dcérou sa obrátili v úpenlivej modlitbe k nebeskému lekárovi a na kolenách prosili o zázrak. Takto sa modlili niekoľko dní, počas ktorých manžel dostal vysoké horúčky, a lekári čakali na to najhoršie, na koniec.
To však bol iba začiatok uzdravovania. Pri vysokých teplotách sa manželovi nádor za niekoľko dní rozpadol bez toho, aby to lekári postrehli. Medzitým ho previezli na tretiu kliniku, kde mu mali urobiť punkciu tkaniva, aby zistili druh nádoru. Manžel sa však cítil zo dňa na deň lepšie, nemusel už dostávať umelú výživu a manželka s dcérou videli, že Boh vypočul ich modlitby a urobil zázrak. Keď manžel odmietol dať si urobiť punkciu, že sa už cíti výborne, nikto z lekárov mu neveril. Nové CT vyšetrenie však ukázalo, že nádor zmizol a nezostala po ňom ani stopa. Nikto manželke nevedel z lekárskeho hľadiska vysvetliť, čo sa vlastne stalo, ako je to možné, že taký veľký nádor zmizol. Odvtedy už ubehlo niekoľko rokov a manžel nemá žiadne zdravotné problémy. Úpenlivé a dôverné modlitby manželky a dcéry boli vypočuté a dnes celá rodina ďakuje Pánu Ježišovi za toto uzdravenie.

Drahí mariánski ctitelia! Ježiš Kristus a Bohorodička ochotne vypočujú naše úpenlivé modlitby a prosby, ak ich prosíme s veľkou dôverou. Usilujme sa takto modliť a vyprosíme si veľa darov, uzdravenie a milosti.
Bratia a sestry, v úvode som vás povzbudil k tomu, aby sme dôverovali Bohorodičke, lebo ona je tá, ktorá nám môže vyprosiť u svojho Syna všetky potrebné milosti. Je to pravda, mnohí máme vlastné skúsenosti s takou modlitbou.
Zisťujeme, že ináč by sme sa ani nemali modliť, len s veľkou dôverou. Lebo keď neveríme, naše odriekavanie modlitieb nemá veľkú cenu. Preto prosme všetci v duchu: „Panna Mária, nauč nás vždy modliť sa s veľkou dôverou“ a všetci spoznáme, že zázraky sa dejú aj dnes. Amen.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *