Recept na dobré manželstvo

SLOVO V RODINE (Richard Vašečka) Dobré manželstvo. Kto z nás by ho nechcel? A ako je to s vami? Myslíte si, že máte dobré manželstvo?

 

Hodnotenie manželstva – vlastného či cudzieho – je vždy ošemetná vec. Ľahko sa môže stať, že jeden z partnerov na predchádzajúcu otázku odpovie áno a druhý nie. Bez ohľadu na pocity a rozdielne názory je však vždy nádej a šanca na posun k lepšiemu. Ak pokladáte svoje manželstvo za zlé (alebo aspoň nie dobré), túžite, aby sa dobrým stalo. A každé dobré manželstvo sa môže stať ešte lepším. Ak ste aj so svojím manželstvom spokojný, môžete hľadať z lásky k svojmu manželskému partnerovi nové inšpirácie, ako ho vylepšiť.

 

Recept na dobré manželstvo
Tak znelo motto tohoročného februárového Národného týždňa manželstva. Tento týždeň je skvelá príležitosť urobiť niečo dobré pre svoje manželstvo. Na Slovensku prebieha od roku 2011, celosvetovo už od roku 1997. A rok 1997 je osobitne dôležitý aj pre nás s Martuškou. V sobotu 19.07.1997 sme sa totiž rozhodli dať sa celí jeden druhému na celý život. Bol to deň nášho sobáša.
Sme teda manželmi už vyše devätnásť rokov. Aké je naše manželstvo? Ak by som bol mladý a slobodný (a zároveň vedel to, čo viem teraz), bez váhania by som sa opäť oženil a znova by som si vzal Martušku. Milujem ju, veľmi sa mi páči, je úžasná. Ale niektoré veci by som vzal za iný koniec. Dal by som si pozor najmä na dlhodobé zanedbávanie niektorých záležitosti a na niektorých by som vyslovene trval. V tejto chvíli je úplne pochopiteľné, že sa pýtate, ktoré to sú.

 

Aký recept?
Už niekoľko rokov absolvujem počas Národného týždňa manželstva prednáškové turné v krajských mestách na Slovensku. Každý rok sa držím jeho aktuálneho motta. Vopred sa modlím a rozmýšľam, čo chce Boh cezo mňa tlmočiť manželom, ale aj ľuďom pripravujúcim sa na manželstvo. Tento rok som sa pýtal Pána: „Aký recept na dobré manželstvo máš pre nás ty?“
Pretože môj recept na dobré manželstvo nie je v prvom rade môj. Aj Ježiš hovoril: „Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.“ (Jn 7, 16) Iste, pri formulovaní receptu na dobré manželstvo som vychádzal aj z našej skúsenosti s Martuškou, zo skúseností manželských párov nášho kresťanského spoločenstva i zo skúseností množstva manželov, s ktorými som sa počas svojho pôsobenia rozprával. Ale recept, ktorý vám ponúkam, je v prvom rade postavený na Božom slove, na učení Cirkvi a na stáročiami overenej židovsko-kresťanskej tradícii.
Toto posolstvo vám chcem ponúknuť na pokračovanie ako osemdielny seriál, ktorého prvú časť práve čítate. Pozostáva teda z tohto úvodu a siedmich „ingrediencií“ receptu na dobré manželstvo.

 

Dobré či šťastné?
Ešte pred tým, ako vám predstavím jednotlivé „ingrediencie“ tohto receptu, by som vás chcel pozvať zamyslieť sa nad tým, aké je vlastne to „dobré manželstvo“. Pretože od odpovede na túto otázku závisí náš prístup k tomuto receptu i spokojnosť s jeho výsledkom.
Súčasnosť by pravdepodobne ponúkla ako synonymum dobrého manželstva prívlastok šťastné. A naozaj, jedno z najčastejších svadobných prianí znie: „Hlavne, aby ste boli šťastní!“ A či to azda nie je tak? Môže byť kritériom pre kladné hodnotenie manželstva niečo iné ako šťastie? Môže! A tým je bezpochyby – láska.
Pri sobáši si totiž nesľubujeme šťastie, ale lásku: „Budem ťa milovať a ctiť.“ A to nezávisle od pocitu šťastia: „A nikdy ťa neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí.“ Chceme byť spolu šťastní, ale sľubujeme si lásku!
Verím, že láska nakoniec prináša aj šťastie. A že Božia láska prináša večné šťastie. Šťastie však nie je cieľom, ale dôsledkom. Cieľom je láska. Pretože náš „Boh je láska“ (1 Jn 4, 8), nie nejaký bôžik šťastia, nie nejaká „šťastena“. A práve manželská láska je tým „najmenej nedostatočným“ obrazom Boha a jeho lásky z celého stvorenia (porov. Ján Pavol II.: Teológia tela). Naše manželstvo je teda dobré, keď čím vernejšie zobrazujeme lásku Otca a Syna. Sebe navzájom i svojmu okoliu.

 

Povolaní zjavovať Božiu lásku
Božiu lásku však môžeme zjavovať, aj keď nežijeme v ideálnom manželstve a okolnosti nie sú práve šťastné. Prorok Ozeáš sa stal obrazom Božej lásky k nevernému Izraelu, keď bol vyzvaný milovať ženu, ktorá mala milenca a cudzoložila (porov. Oz 3, 1 – 3). Prorok Ezechiel sa stal Božím znamením, keď ovdovel (porov. Ez 24, 15 – 18). A Jeremiášovi bolo dokonca upreté stať sa manželom a otcom (porov. Jer 16, 1 – 2). Boh nehovorí len cez skvelé páry a dokonalé manželstvá v ideálnych podmienkach.
Hoci by si bol osamelý, opustený, zranený, podvedený, stále môžeš zjavovať Božiu lásku – vernú a bezpodmienečnú. Bez ohľadu na okolnosti – v šťastí i nešťastí. Môžeš byť ako Kristus: „Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.“ (2 Tim 2, 13) To je svedectvo, cez ktoré sa Božia láska môže dotknúť mnohých. Aj neverného alebo neláskavého manželského partnera.
V roku 2012 ma Boh povolal do politiky. Stal som sa poslancom Národnej rady. Nedávno sa ma pýtala jedna známa: „Rišo, a si ty v tej politike šťastný?“ Vtedy som si uvedomil, že ja si vlastne takúto otázku ani nekladiem. Ja sa pýtam: „Pane, čo chceš, aby som urobil?“ Mojou starosťou je totiž plniť Božiu vôľu. Moje šťastie má na starosti Pán.
Podľa tohto sveta je kľúčovou otázkou: „Cítiš sa šťastný?“, podľa Boha: „Miluješ?“ „A čo je láska, poznali sme z toho, že on za nás položil svoj život.“ (1 Jn 3, 16) Som presvedčený, že by bolo omnoho viac dobrých manželstiev, ktoré sa nerozpadávajú, ale ani nežijú svoj vzťah len ako formalitu, keby sme sa zamerali viac na lásku než na pocit šťastia. „Budem ťa milovať… v šťastí aj v nešťastí.“
Od čias Francúzskej revolúcie sa začal v spoločnosti čoraz viac presadzovať racionalizmus. Rozhodujúcim sa stalo to, čo si myslím, môj subjektívny názor. Dnes je v popredí emocionalizmus. Čo cítim, ako to cítim. Kritériom „dobra“ je „dobrý pocit“, pozitívna emócia. Nechcem vás pohoršiť, ale z ľudí sa stávajú „emocionálne prostitútky“. Za kus dobrého pocitu sú ochotní urobiť takmer čokoľvek. A ak im chýba, neváhajú roztrhať vzťahy, opustiť manžela či manželku, rozbiť rodinu. V mene práva na šťastie. V mene dobrého pocitu.
Cieľom manželstva nie je presadiť svoj názor alebo dosiahnuť dobrý pocit. Cieľom manželstva je láska. Zdrojom takejto lásky je Boh. On jediný dokáže naplniť naše srdce tak, že sa z neho rozlieva láska, aj keď okolnosti a pocity hovoria niečo iné. „Stvoril si si nás pre seba a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.“ (sv. Augustín) Cestou k dobrému a spokojnému manželstvu je spoločne hľadať a nachádzať Boha, skutočnú lásku, a spočinúť v ňom. Lásku, ktorá hľadá šťastie toho druhého.
Manželstvo je ideálna príležitosť na skutočnú lásku. Nie je to niečo, čo „vyjde“, „podarí sa“, „pošťastí sa“. Manželskú lásku treba budovať vedome a dlhodobo. Preto na to aj treba celý život.

 

Sedem stavebných kameňov
Verím, že k takémuto budovaniu vám pomôže aj tento recept na dobré manželstvo, ktorý sme rozdelili na sedem ingrediencií:
Modlitba
Priateľstvo
Intimita
Zdravie
Vďačnosť
Milosrdenstvo
Stolovanie

Nejde tu o žiadne dogmatické vyučovanie, skôr o praktické povzbudenie, ako viac a lepšie milovať, a tak budovať dobré manželstvo. Preto budú jednotlivé články pomerne stručné. Ak hľadáte rozsiahlejšie vyučovanie na tému manželstva, môžete ho nájsť v mojej knihe Budem ťa milovať a ctiť, ktorú vydalo OZ Milovať a ctiť v roku 2015. Tiež si môžete ako knihu kúpiť celý Recept na dobré manželstvo. V ňom nájdete okrem textov, ktoré budeme publikovať na pokračovanie, aj svedectvá manželských párov známych slovenských kresťanských lídrov, otázky na rozhovor v manželskom páre či skupinke a praktické tipy ku každej téme (objednať si ju môžete na eshop.milovatactit.sk).
Neopovažujem sa tvrdiť, že tento recept je kompletný. Určite v ňom však nájdete dobré a zdravé veci, ktoré vám – verím – budú aj chutiť. A navyše – je originálny! Som presvedčený, že objavíte jeho prostredníctvom nové pohľady na svoj život a svoje vzťahy. Niečo, čo ste ešte nepočuli a nečítali.
Nech Boh, Láska, požehná vaše manželstvo, aby bolo dobré!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *