Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? (Lk 7, 31)

(Milan Kuzmiak) Ľudia majú stále rovnaký spôsob správania. Nemajú radi toho, kto im povie pravdu a žije pre iné hodnoty ako oni. Tak sa pre ich život stáva výčitkou. Problém nebol v odriekaní a kajúcom spôsobe života Jána Krstiteľa ani v tom, že Ježiš sa stretával s hriešnikmi – problém bol v srdci ľudí, ktorým ohlasovali pokánie a radostnú zvesť. Nebuďme teda tí, ktorí si chcú vytvoriť Boha podľa svojich predstáv, ale prijmime Boha zjaveného Ježišom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *