Krátke správy z domova 07/08

  • Duchovné cvičenia v Charitnom dome v Dolnom Smokovci sa uskutočnili 13. – 19. februára. Exercitátorom bol otec M. Zamkovský CSsR. Na duchovných cvičeniach sa zúčastnili aj sestry služobnice nepoškvrnenej Panny Márie. Témou cvičení bol Rok milosrdenstva. Tento čas modlitieb a úvah bol pre sestry obohatením a načerpaním nových síl. Milosrdenstvo nie je len vlastnosť nášho Boha, Boh sám je milosrdenstvo. (Antónia Ľudmila Chovanová)
  • 27. februára až 6. marca sa vo farnosti Novosad uskutočnili misie, ktoré viedli otcovia misionári z Michaloviec Jozef Jurčenko CSsR a Miroslav Bujdoš CSsR. Veriacich oslovili kázňami, panychídami i stavovskými stretnutiami mužov, žien a detí. Viedli aj nezabudnuteľnú krížovú cestu po dedine. Po ukončení misií posvätili aj misijný kríž pred farským chrámom. (Anna Semanová)
  • Na AŠAD-ke hovorili o sviatostiach, vedení stretiek a výtvarnom umení v evanjelizácii 26. – 28. februára v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Na víkende sa stretlo 38 účastníkov Školy služby a 54 účastníkov Školy učeníka Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím troch kňazov a jedenástich animátorov. Účastníci Školy učeníka pod vedením otca Štefana Paločka rozoberali tematiku sviatostí. V Škole služby v odbore animátor skupinky sa mladí učili praktickému vedeniu stretiek a v praxi si ich aj vyskúšali v pracovných skupinách. Naučili sa zaujímavé hry, cez ktoré sa dá získať pozornosť detí a mládeže. Lektorom víkendu bola Ivana Strelcová. V kreatívnom odbore sa mladí učili výtvarnému umeniu v evanjelizácii pod vedením hostí Daniely Hrehovej a Anny Frenákovej. (Patrik Maľarčík)
  • Exorcista Prešovskej archieparchie Jozef Maretta vystúpil na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku 1. marca v rámci pravidelnej intelektuálnej formácie na tému Fenomén okultizmu a jeho prejavy na Slovensku. V Sieni rektorov predstavil poslucháčom tri oblasti, v ktorých diabol najčastejšie človeka oklame: oblasť budúcnosti, šťastia a pokoja, a oblasť zdravia. Upriamil pozornosť na sviatosť zmierenia, ktorú predstavil ako exorcizmus exorcizmov. Záver prednášky patril otázkam prítomných poslucháčov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *