Prešovské neokatechumenátne spoločenstvo verejne vyznávalo vieru