Učitelia Košickej eparchie oslávili svoj sviatok v Trebišove