Z domova 2016/04-3

Kňazi a rehoľníci zo Závadky sa stretli vo svojej rodnej farnosti:: 25. januára za prítomnosti košického eparchu Mons. Milana Chautur CSsR, ktorý slávil archijerejskú svätú liturgiu. Po svätej liturgii nasledoval spoločný obed v dome kultúry a po ňom v chráme Moleben k Presvätej Bohorodičke. Krátkym koncertom sa predstavil miestny spevácky zbor a rodáci žijúci v zasvätenom živote vyrozprávali svoju cestu k povolaniu a priblížili svoj život. Na záver všetkým vzácnym hosťom duchovný správca farnosti otec Juraj Baran venoval fotografiu obce Závadka. (TSKE, foto: Ivana Fabinyová)

Zasadnutie komisie pre misie Prešovskej archieparchie:: sa konalo na Arcibiskupskom úrade Prešovskej archieparchie 4. januára za účasti prešovského pomocného biskupa Mons. Milana Lacha SJ. Po spoločnej modlitbe sa vladyka Milan prihovoril členom komisie a vyzdvihol dôležitosť modlitby a misijného poslania Cirkvi v dnešnom svete. Predsedníčka komisie sr. Štefánia Blichová OSBM predniesla správu o činnosti komisie pre misie za rok 2015. Na záver zasadnutia bol odsúhlasený program ďalších stretnutí a plán práce. (Peter Laca, Štefánia Blichová, OSBM, foto: archív F. Vasilikovej OSBM)

Počas zimnej sezóny môžu návštevníci Tatier obdivovať obrazy vytvorené na 4. medzinárodnom maliarskom plenéri:: organizovanom Gréckokatolíckym arcibiskupským úradom v Prešove. Prevezené boli z Domu sv. Mikuláša v Ľutine do najvyššie položenej výstavnej siene v strednej Európe – Galérie Encián, ktorá sa nachádza na Skalnatom plese (1751 m). Vďaka Tatranskému okrášľovaciemu spolku (TOS) a jeho predsedovi Patrikovi Kolesárovi sa v nej okrem galérie nachádza vyhliadková veža, čitáreň a Kaplnka Presvätej Bohorodičky – Nepoškvrnenej čistoty. Výstava, ktorá odzrkadľuje tému štvrtého ročníka medzinárodného maliarskeho plenéra – Krása Bohom stvorená, bude trvať do sviatkov Veľkej noci. (Vojtech Lakomý)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *