Z domova 2016/03

Vianočnú akadémiu pripravili žiaci ZŠ Svätej rodiny v Sečovciach:: 21. decembra. V krásny predvianočný čas sa učitelia stali na chvíľu scenáristami, režisérmi a kostymérmi, žiaci sa premenili na malých muzikálových umelcov, ktorí svojimi vstupmi sprostredkovali všetkým prítomným udalosti predchádzajúce veľkému zázraku. Otec Rok a jeho štyri dcéry – Jar, Leto, Jeseň a Zima prerozprávali, čo sa uskutočnilo počas ich panovania od zvestovania Panne Márii až po narodenie Ježiša. (Renáta Danková)

 

Spolu s dobrovoľníkmi centra Maltézskej pomoci Slovensko:: pôsobiacimi v Trenčíne sa do prípravy štedrej večere 24. decembra aktívne zapojili dve desiatky bezdomovcov v trenčianskej nocľahárni. Slávnostné duchovné slovo predniesol duchovný otec trenčianskeho centra otec Igor Cingeľ, ktorý osobne obslúžil každého z bezdomovcov a po večeri rozdal symbolické darčeky. (Tibor Ujlacký)

 

Vianočný program pripravil zbor Stauros:: na sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke 26. decembra v Chráme Povýšenia sv. Kríža na prešovskom sídlisku Sekčov. Vianočné piesne prednesené v slovenskom a cirkevnoslovanskom jazyku striedalo sprievodné slovo a vtipné vinše. Príjemné stretnutie pokračovalo v pastoračnom centre pri chutnej hubovej mačanke uvarenej z húb, ktoré dostali od vďačných veriacich z farnosti Šmigovec za pomoc pri zbierke na opravu fary. (Anna Tabačáková)

 

Prvá fatimská sobota v novom roku v Ľutine:: sa uskutočnila 2. januára. V bazilike minor sa zišli nielen domáci, ale aj ďalší veriaci Sabinovského protopresbyterátu. Vyše štyristo ľudí sa prišlo poďakovať nebeskej Matke za pomoc a ochranu počas uplynulého roka. Program sa začal modlitbou utierne, ktorú slávil otec Milan Mojžiš a počas ktorej kňazi poslúžili veriacim sviatosťou zmierenia. Po utierni nasledoval ruženec, ktorý viedol otec Richard Harvilko, správca farnosti Milpoš. Potom nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú celebroval prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ a v homílii sa pútnikom prihovoril otec Slavomír Palfi, sabinovský protopresbyter. Liturgiu spevom sprevádzal zbor z Lipian. V závere púte sa veriaci pomodlili Akatist požehnania rodín. (Martin Kozej)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *