Zo sveta 2016/03

Ekumenickú koncepciu Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi:: 1. decembra schválil kyjevsko-haličský vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk. Koncepcia vzišla zo  zasadnutia Synody biskupov a je platná na päť rokov. V dokumente sa, okrem iného, uvádza: „Súčasný stav rozdelenia kresťanstva môžeme považovať za chorobu, ktorá môže byť uzdravená len Božou láskou a milosťou Svätého Ducha, počúvajúc výzvu Ježiša Krista: ,Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe‘, ktorá nás nemôže nechať ľahostajnými.“ (ugcc.ua)

 

Štátny sekretariát Svätej stolice vydal 29. decembra oficiálnu medailu pri príležitosti Roka milosrdenstva.:: Na medaile je vyrazený portrét modliaceho sa Svätého Otca Františka a v pozadí pootvorené Sväté dvere. Na rube sa nachádza evanjeliová scéna z Rembrandtovho obrazu Návrat márnotratného syna. Autorkou medaily je rímska umelkyňa Mariangela Crisciottiová. (RV, foto: delcampe.net)

 

Rada pre medzináboženský dialóg v Lahore (Pakistan) zorganizovala podujatie, kde sa veriaci kresťania a moslimovia porozprávali na tému Vianoc z pohľadu Biblie a Koránu.:: Program zorganizoval koordinátor rady otec Francis Nadeem OFM Cap za účasti ministra pre menšiny a ľudské práva vlády Pandžábu a mnohých iných kresťanských a moslimských náboženských lídrov. Prítomní zdieľali modlitby a čítania z Biblie a Koránu držiac zapálené sviečky. Slávnosť spevom sprevádzal zbor pôsobiaci pri Chráme Santa Maria v Gulbergu. (Pápežské misijné diela)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *